Formand: Birthe Pedersen - Kontaktperson til voksenhold mail: birthepedersen2016@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Betina kristensen - Kontaktperson til børnehold mail: bogk@hotmail.comBestyrelsesmedlem: Sophia Petersen

 
 


 
 

Årsberetning - Gymnastikafdelingen
Mandag d. 22. januar 2024, kl. 18.00 gymnastiksalen på Karlebo skole.
Valgt til bestyrelsen:
Formand: Birthe Pedersen – gymnastikafdelingen
Medlem: Betina Kristensen – gymnastikafdelingen
Medlem: Sophia Petersen - gymnastikafdelingen
 
Efterår og vinter 2023
Gymnastikprogrammet for sæson 2023/2024 har i år budt på 7 hold, 4 børnehold og 3 voksenhold.
Vi startede sæsonen op med endnu et efterår med en fantastik opbakning til gymnastikafdelingen. Igen år har der været stor søgning til de flere af de udbudte hold, og nogle har været helt fyldt. Vi har haft et enkelt børnehold som har kørt med få deltagere. Bestyrelsen og instruktører er meget glade for, at vi forsat har godt gang i vores afdeling.
 
Vi har på børneholdene forsøgt at tilpasse udbuddet af hold, så det passer bedre med forældrene behov. Det betyder, at vi har opdelt sæsonen i en forårssæson og en efterårssæson. I denne sæson har vi haft instruktører på kursus for at få lidt ny inspiration til vores hold. Vi har også i denne sæson haft stor glæde af vores nye instruktør Zarah, som har et rulleskøjtehold hver tirsdag om sommersæsonen, med masser af Rullerødder fra Karlebo skole.
For voksenholdne har der været fokus på at få herrer holdet, holdt kørende efter Birthe overtagelse efter at Søren er gået på pension. Vi har holdt juleafslutningen på holdene individuelt for både for børn og voksne. Vi har i år valgt at fokusere på dagligdagen på de forskellige hold, så både børn og voksne trives. Det, er det der er behov for ude på holdene, er hverdagen og gode træningslektioner med masser af sammenhold.
Vi glæder os til at forsat have aktiviteter i den kommende sæson.
 
Formand Gymnastik afdelingen
Birthe PedersenÅrsberetning - Gymnastikafdelingen
Torsdag d. 19. januar 2023, kl. 19.30 gymnastiksalen på Karlebo skole.
Valgt til bestyrelsen:
Formand: Birthe Pedersen – gymnastikafdelingen
Medlem: Betina Kristensen – gymnastikafdelingen
Medlem: Sophia Petersen - gymnastikafdelingen
 
Efterår og vinter 2022
Gymnastikprogrammet for sæson 2022/2023 har i år budt på 7 hold, 4 børnehold og 3 voksenhold.
Vi startede sæsonen op med en fantastik opbakning til gymnastikafdelingen. I år har der været stor søgning til de fleste hold, og nogle har været helt fyldt og har måtte oprette venteliste.
Bestyrelsen og instruktører er meget glade for, at vi forsat har godt gang i vores afdeling.
 
Vi har på børneholdene forsøgt at tilpasse udbuddet af hold, så det passer bedre med forældrene behov. Det betyder, at vi har opdelt sæsonen i en forårssæson og en efterårssæson. I denne sæson vil vi også have nogle hold med træning helt frem mod sommerferien. Vi har budt velkommen til vores nye instruktør Zarah, som har opstartet et rulleskøjtehold hver tirsdag om sommeren, med masser af Rullerødder fra Karlebo skole.
For voksenholdne har der været fokus på at få en god opstart med Birthe, som har overtaget Sørens herrehold efter at Søren er gået på pension. Vi takker Søren, der har været en trofast instruktør i mange år. Vi har holdt juleafslutningen på holdene individuelt for både for børn og voksne. Vi har i år valgt at fokusere på dagligdagen på de forskellige hold, så både børn og voksne trives. Det, er det der er behov for ude på holdene, er hverdagen og gode træningslektioner med masser af sammenhold.
Vi glæder os til at forsat have aktiviteter i den kommende sæson.
 
Formand Gymnastik afdelingen
Birthe PedersenÅrsberetning - gymnastikafdelingen
Tirsdag d. 25. januar 2022 kl. 17.30 gymnastiksalen på Karlebo skole.
Valgt til bestyrelsen
Formand: Birthe Pedersen – gymnastikafdelingen
Medlem: Betina Kristensen – gymnastik afdelingen
Medlem: Sophia Petersen
KIF Generalforsamling – Gymnastikafdelingen-  Formandens beretningEfterår og vinter 2021/2022 
Gymnastikprogrammet for sæson 2021/2022 har i år budt på 6 hold, 3 børnehold
og 3 voksenhold.
Det mindede om normalt opstart i august/september og der har været søgning til alle hold.
Vi nåede dog i år hen til december før vi havde nye corona restriktioner i denne sæson. Vi måtte igen være opmærksom på hygiejne, mundbind og Corona pas på vores hold.
Det betyder også nogle få aflysninger på nogle af holdene, men alt i alt er vinteren forløbet mere normal i denne sæson.
For børneholdene har vi forsøgt at tilpasse udbuddet af hold, så det passer bedre med forældrene behov. Det betyder at vi har flere mindre moduler, hvor de kan tilmelde sig løbende hen over sæsonen.
I denne sæson vil vi også have nogle hold med træning helt frem mod sommerferien.
For voksenholdne har der været fokus på at få en god opstart i gang efter en lang nedlukning i foråret.
Mange medlemmer er heldigvis vendt tilbage, men vi håber på at gense nogle flere, nu hvor corona er på vej ud af vores samfund.
Vi har holdt juleafslutningen på holdene individuelt for både for børn og voksne. Vi har i år valgt at fokusere på dagligdagen på de forskellige hold så både børn og voksne trives. Det der er behov for ude på holdene, er hverdagen og gode træningslektioner med masser af sammenhold.
Vi glæder os til at se nye som gamle medlemmer til efteråret 2022.
 
 
www.karlebo-idrætsforening.dk og https://www.facebook.com/karlebogymnastikforening/
 
Formand Gymnastik afdelingen
Birthe PedersenIndkaldelse til KIF Generalforsamling – Gymnastikafdelingen
mandagd. 13. januar 2020 kl. 19.30 i gymnastiksalenen  på karlebo skole.
Valg af dirigent.
Valg af referent.
Formanden aflægger beretning
Valg til bestyrelsen
Formand: Birthe Pedersen – gymnastikafdelingen
Medlem: Betina Kristensen – gymnastik afdelingen
Medlem: Sophia Petersen
Evt.
Forslag der ønskes optaget under punkt 3, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.


KIF Generalforsamling – Gymnastikafdelingen-  Formandens beretning

Årberetning - gymnastikafdelingen
Valgt til bestyrelsen
Formand: Birthe Pedersen – gymnastikafdelingen
Medlem: Betina Kristensen – gymnastik afdelingen
Medlem: Sophia Petersen
KIF Generalforsamling – Gymnastikafdelingen-  Formandens beretning

Forår 2020

Foråret i 2020 blev med en turbulent start med nedlukning grundet corona. Det blev året uden sæsonafslutning på de forskellige hold for børn og voksne.
Efterår og vinter 2020/2021 
Gymnastikprogrammet for sæson 2020/2021 har også i år budt på 7 hold, 3 børnehold
og 4 voksenhold.
Det mindede om normalt opstart i august/september og der har været søgning til alle hold.
Vi nåde dog kun hen til efterårsferien før vi havde nye corona retentioner. Vi måtte dele vores hold, så der kun var fremøde med 10 af gangen og hver anden uge for de voksne. Dette forsatte vi med frem til begyndelsen af december hvor der blev helt lukkede ned.
 
For børneholden var det muligt også at træne til begyndelsen af december og herefter blev der lukkede ned frem til marts måned. I begyndelsen af marts havde vi et ugentlig børnehold som trænede i skolegården en gang om ugen og det var både nogle seje og glade børn som kom hver uge.
Børneholdene rykkede indenfor i begyndelsen af maj måned og forsææter træningen frem til skolerne sommerferie.
Vi har ingen holdafslutning og opvisninger i dette corona år. Vi har valgt at fokusere på dagligdagen.
Vi glæder os til at se nye som gamle medlemmer til efteråret 2021.
 
www.karlebo-idrætsforening.dk og https://www.facebook.com/karlebogymnastikforening/
 
Formand Gymnastik afdelingen
Birthe Pedersen
 
 
I februar 2019 søgte vi lokaler hos ”Aktiv Fredensborg” i Fredensborg Kommune. Vi fik godkendt de ønskede tidspunkter til holdene for den igangværende sæson. Vi er nu i gang med at søge til den kommende sæson 2020-2021.
Efterår og vinter 2019/2020
Gymnastikprogrammet for sæson 2019/2020 har i år budt på 7 hold, 3 børnehold og 4 voksenhold.
Vi har på forskellige måder forsøgt at annoncere vores brede aktivets tilbud ud både lokalt, på Facebook samt i lokalaviserne. Det ændrede dog ikke væsentligt på antallet af medlemmer på holdene til at begynde med. Der er den trofaste skare, der holder ved og som er mødestabile gennem hele sæsonen.
 Vi har haft en forsigtig opstart efter sommerferien med få tilmeldte børn, og masser af trofaste voksne på de faste hold, men efter efterårsferien har vi har suses med annoncerer og har delt ikke mindre end 23 prøvetimer ud til børnene og en stor del af disse børn har tilmeldt sig holdene her efter jul. Så vi har 32 betalende børn på 3 hold. Vi har forsat interesse for at få prøvetimer. Sæsonafslutning for børnehold i den her sæson vil blive tirsdag d. 28. april.
Vi håber forsat på at kunne udbyde 2-3 børnehold og 3-4 voksenhold i den kommende sæson. Enkelte træningsseancer vil blive afholdt om søndagen, som et forsøg igen i år. Det passer godt ind hos nogle børnefamilier, hvor der er lidt mere ro på og børnene er mere friske på at lege og springe.
Følg med på vores hjemmeside og facebookside i løbet af sommeren for at se, hvad der er muligt for os at tilbyde.
www.karlebo-idrætsforening.dk og https://www.facebook.com/karlebogymnastikforening/
Vi har i år af både økonomiske og tidsmæssige årsager, ikke deltaget på videreuddannelse, men kun enkle korte kursus.

Juleafslutning blev afholdt på de enkelte hold. På børneholdene blev der hygget med sunde lækkerier og julelege den sidste undervisningsgang inden jul. Herreholdet og motionsholdet afsluttede med julefrokost på Karlebo Kro.

Formand Gymnastik afdelingen
Birthe PedersenIndkaldelse til KIF Generalforsamling – Gymnastikafdelingen
Tirsdag d. 29. januar 2019 kl. 18.30 i klubhuset på Lerbakkevej 1 i Karlebo.
Valg af dirigent.
Valg af referent.
Formanden aflægger beretning
Valg til bestyrelsen
Formand: Birthe Pedersen – gymnastikafdelingen
Medlem: Betina Kristensen – gymnastik afdelingen
Medlem: Sophia Petersen
Evt.
Forslag der ønskes optaget under punkt 3, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.
 
KIF Generalforsamling – Gymnastikafdelingen-  Formandens beretning

Forår 2018

I februar 2018 søgte vi lokaler hos Planbook i Fredensborg Kommune. Vi fik godkendt de ønskede tidspunkter til holdene for den igangværende sæson. Vi er nu i gang med at søge til den kommende vinter.
Sæsonafslutning for år for foråret 2018 skete på børneholdene på træningsdagene.
Det bragte stor tilfredshed blandt børn og voksne, at vi endnu en gang havde valgt at holde afslutningen i børnenes vante omgivelser, Børnene viste lidt fra året som var gået og vi hyggede med kaffe/te og hjemmebagt kage Alle børn modtag en medalje for at have trænet i Karlebo gymnastikforening. Vi har i år i sær været glade for vores genopstået springhold med Sophia som instruktør. Vi har haft en forsigtig opstart, men efter sommerferien har søgningen været større.  Sæsonafslutning for børnehold i den her sæson forår 2019 vil blive tirsdag d. 30. april
 
Efterår og vinter 2018/2019 
Gymnastikprogrammet for sæson 2018/2019 har i år budt på 7 hold, 3 børnehold og 4 voksenhold.
Der har i år været en noget mindre søgning til især børneholdene så har derfor valgt at slå 2 af holdene sammen, det har været en lidt blandet oplevelse for forældrene at skulle vende sig til at alders springet på holdet er lidt større i år. Så det har betydet at nogle børn er stoppet efter en ½ sæson, men samtidig er nye kommet til.
Den kommende sæson 2018/2019 vil også byde på nye udfordringer. Vi håber forsat på at kunne udbyde 2-3 børnehold og 4 voksenhold i den kommende sæson. Følg med på vores hjemmeside og facebookside i løbet af sommeren for at se, hvad der er muligt for os at tilbyde.
www.karlebo-idrætsforening.dk og https://www.facebook.com/karlebogymnastikforening/
Vores instruktører og hjælpeinstruktører har været på flere inspirationskurser og hjælpeinstruktørkursus udbudt af DGI. Formålet er at opdatere instruktørerne med den nyste viden.

Juleafslutning blev afholdt på de enkelte hold. På børneholdene blev der hygget med sunde lækkerier og julelege den sidste undervisningsgang inden jul. Herreholdet afsluttede med julefrokost på Karlebo Kro.

Formand Gymnastik afdelingen
Birthe Pedersen
 
 

Indkaldelse til KIF Generalforsamling – Gymnastikafdelingen
Onsdag d. 25. januar 2017 kl. 19.00 i klubhuset på Lerbakkevej 1 i Karlebo.
Valg af dirigent.
Valg af referent.
Formanden aflægger beretning
Valg til bestyrelsen
Formand: Birthe Pedersen – gymnastikafdelingen
Medlem: Betina kristensen – gymnastik afdelingen
Evt.
Forslag der ønskes optaget under punkt 3, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

 
KIF Generalforsamling – Gymnastikafdelingen-  Formandens beretning
Forår 2016
I februar 2016 søgte vi lokaler hos Planbook i Fredensborg Kommune. Vi fik godkendt de ønskede tidspunkter til holdene for den igangværende sæson. 
Sæsonafslutning 2015-2016 for børneholdene foregik på træningsdagene.
Det bragte stor tilfredshed blandt børn og voksne, at vi endnu en gang havde valgt at holde afslutningen i børnenes vante omgivelser på Karlebo Skole.  Børnene viste lidt fra året som var gået og vi hyggede med kaffe, kage og smoothie. Alle børn modtag en medalje for at have trænet i Karlebo Gymnastikforening. Vi har i år især været glade for den nye træplint som vi har investeret i og som er flittigt brugt i hver træningstime. 
Efterår og vinter 2016/2017 
Gymnastikprogrammet for sæson 2016/2017 har i år budt på 4 hold, 2 børnehold og 2 voksenhold.
Der har i år været stor søgning til især børneholdene, som næsten er helt fyldt op på nuværende tidspunkt.
Vores instruktører og hjælpeinstruktører har været på flere inspirationskurser og hjælpeinstruktørkursus udbudt af DGI. Formålet er at opdatere instruktørerne med den nyste viden.
Vi har i efteråret søgt tilskud/sponsor til nye måtter og vi har været så heldige at få bevilget både tilskud/ sponsor til køb af disse.
Både børn og voksne bruger måtterne i træningstimerne til forskellige øvelser på gulv og til afslapningsøvelser på børneholdene.

Juleafslutning blev afholdt på de enkelte hold. Voksenholdene afsluttede med julefrokost på Karlebo Kro. God tradition, med dejlig mad i godt selskab.
På børneholdene blev der hygget med sunde lækkerier og julelege den sidste undervisningsgang inden jul.

Forår 2017
Sæsonafslutning for børneholdene vil blive tirsdag d. 25. april på Karlebo Skole

Den kommende sæson 2017/2018 vil også byde på nye udfordringer. Vi håber på at kunne udbyde 2-3 børnehold og 2 voksenhold i den kommende sæson. Følg med på vores hjemmeside i løbet af sommeren for at se, hvad der er muligt for os at tilbyde. www.karlebo-idrætsforening.dkFormand Gymnastikafdelingen
Birthe PedersenIndkaldelse til KIF Generalforsamling – Gymnastikafdelingen
Mandag d. 25. januar 2016 kl. 19.00 i klubhuset på Lerbakkevej 1 i Karlebo.
 
Valg af dirigent.
Valg af referent.
Formanden aflægger beretning
Valg til bestyrelsen
Formand: Birthe Pedersen – gymnastikafdelingen
Medlem: Betina kristensen – gymnastik afdelingen
Evt.
Forslag der ønskes optaget under punkt 3, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.
 
 
KIF Generalforsamling – Gymnastikafdelingen-  Formandens beretning

Forår 2014

I februar 2015 søgte vi lokaler hos Planbook i Fredensborg Kommune. Vi fik godkendt de ønskede tidspunkter til holdene for den igangværende sæson. Vi er nu i gang med at søge til den kommende vinter.

Hjemmeopvisningen i Karlebo Skoles gymnastiksal søndag den 19. april 2015 var vellykket. Det bragte stor tilfredshed blandt børn og voksne, at vi endnu en gang havde valgt at holde opvisningen i børnenes vante omgivelser, selvom man sidder lidt tæt. Alle voksne betalte entrebillet på 20 kr., hvilket var inklusiv kage og kaffe. Børnenes entrebillet kostede 10 kr. og var inklusiv kage og smoothie. Instruktører og deres familier hjalp til med klargørelse og oprydning. I denne her sæson afholder vi ikke opvisning, da vi nu har 2 børnehold kørende med en instruktør, samt en hjælpeinstruktør. Arbejdet er for stort til at kunne gennemføre på den sædvanlige måde med kun 2 hjælpere. Vi vil i stedet afholde afslutning på holdet, hvor familien kan komme og kigge på. Vi vil ligeledes afslutte med lidt hyggesnak på holdet. Sæsonafslutning på børneholdet er tirsdag d. 19. april 2016.

Sommer 2015

Igen blev der holdt sommerfest i Karlebo. Som noget nyt forsøgte man at afholde sommerfesten på 2 dage i år. Fremmødet var godt på begge dage. Der var dog alle de sædvanlige boder og den gode stemning. Vi ser frem til at møde jer igen i år til Karlebo sommerfest.Efterår og vinter 2015 
Gymnastikprogrammet for sæson 2015/2016 har i år, budt på 5 hold, 3 børnehold og 2 voksenhold. Vi nåede dog frem til at vi måtte nedlægge det ene børnehold på grund af for få tilmeldinger. Vi har også nedlagt stepholdet i år, da vores trofaste instruktør Suzanne har besluttet ikke at undervise for KIF mere. De øvrige hold fungere med lidt mindre deltagere end de tidligere år.
Den kommende sæson 2016/2017 vil også byde på nye udfordringer, da vi kommer til at mangle en hjælpeinstruktør til børneholdene. Vi håber at kunne finde en hjælpeinstruktør, så vi forsat kan udbyde gymnastik i Karlebo IF. Vi håber på at kunne udbyde 2 børnehold og 2 voksenhold i den kommende sæson. Følg med på vores hjemmeside i løbet af sommeren for at se hvad der er muligt for os at tilbyde. www.karlebo-idrætsforening.dk
Vores instruktører og hjælpeinstruktører har været på flere inspirationskurser og hjælpeinstruktørkursus, udbudt af DGI. Formålet er at opdatere instruktørerne med den nyste viden.
Vores børneinstruktører har været på yogakursus for at lade sig inspirere med en anden form for viden og dette vil blive brugt i timerne sammen med det øvrige motoriske øvelser.

Juleafslutning blev afholdt på de enkelte hold. Voksenholdene afsluttede med julefrokost på Karlebo Kro. På børneholdene blev der hygget med sunde lækkerier og julelege den sidste undervisningsgang inden jul.
Vi glæder os til at se jer igen til efteråret.

Formand Gymnastik afdelingen
Birthe Pedersen
 
 

KIF Generalforsamling – Gymnastikafdelingen-  Formandens beretning  d. 25. januar 2016

Forår 2015

I februar 2015 søgte vi lokaler hos Planbook i Fredensborg Kommune. Vi fik godkendt de ønskede tidspunkter til holdene for den igangværende sæson. Vi er nu i gang med at søge til den kommende vinter.

Hjemmeopvisningen i Karlebo Skoles gymnastiksal søndag den 19. april 2015 var vellykket. Det bragte stor tilfredshed blandt børn og voksne, at vi endnu en gang havde valgt at holde opvisningen i børnenes vante omgivelser, selvom man sidder lidt tæt. Alle voksne betalte entrebillet på 20 kr., hvilket var inklusiv kage og kaffe. Børnenes entrebillet kostede 10 kr. og var inklusiv kage og smoothie. Instruktører og deres familier hjalp til med klargørelse og oprydning. I denne her sæson afholder vi ikke opvisning, da vi nu har 2 børnehold kørende med en instruktør samt en hjælpeinstruktør. Arbejdet er for stort til at kunne gennemføre på den sædvanlige måde med kun 2 hjælpere. Vi vil i stedet afholde afslutning på holdet, hvor familien kan komme og kigge på. Vi vil ligeledes afslutte med lidt hyggesnack på holdet. Sæsonafslutning på børneholdet er tirsdag d. 19. april 2016.


Sommer 2015

Igen blev der holdt sommerfest i Karlebo. Som noget nyt forsøgte man at afholde sommerfesten på 2 dage i år. Fremmødet var godt på begge dage. Der var alle de sædvanlige boder og den gode stemning. Vi ser frem til at møde jer igen i år til Karlebo sommerfest.


 

Efterår og vinter 2015/2016 

Gymnastikprogrammet for sæson 2015/2016 har i år budt på 5 hold, 3 børnehold og 2 voksenhold. Vi nåede dog frem til, at vi måtte nedlægge det ene børnehold på grund af for få tilmeldinger. Vi har også nedlagt stepholdet i år, da vores trofaste instruktør Suzanne har besluttet ikke at undervise for KIF mere. De øvrige hold fungere med lidt mindre deltagere end de tidligere år.

Den kommende sæson 2016/2017 vil også byde på nye udfordringer, da vi kommer til at mangle en hjælpeinstruktør til børneholdene. Vi håber at kunne finde en hjælpeinstruktør, så vi forsat kan udbyde gymnastik i Karlebo IF. Vi håber på at kunne udbyde 2 børnehold og 2 voksenhold i den kommende sæson. Følg med på vores hjemmeside i løbet af sommeren for at se, hvad der er muligt for os at tilbyde. www.karlebo-idrætsforening.dk

Vores instruktører og hjælpeinstruktører har været på flere inspirationskurser og hjælpeinstruktørkursus udbudt af DGI. Formålet er at opdatere instruktørerne med den nyste viden.

Vores børneinstruktører har været på yogakursus for at lade sig inspirere med en anden form for viden, og dette vil blive brugt i timerne sammen med det øvrige motoriske øvelser.

Juleafslutning blev afholdt på de enkelte hold. Voksenholdene afsluttede med julefrokost på Karlebo Kro. På børneholdene blev der hygget med sunde lækkerier og julelege den sidste undervisningsgang inden jul.

Formand Gymnastik afdelingen
Birthe Pedersen

Indkaldelse til KIF Generalforsamling – Gymnastikafdelingen
Mandag d. 2. februar 2015 kl. 20.00 i klubhuset på Lerbakkevej 1 i Karlebo.
 


Dagsorden
Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning
Valg af Formand - gymnastikafdelingen
Valg af Bestyrelsesmedlemmer - gymnastikafdelingen
Evt.
 

Ingen medlemmer i gymnastikafdelingen mødte frem.
 
KIF Generalforsamling – Gymnastikafdelingen - Formandens beretning
Generalforsamlingen blev afholdt mandag 2. februar 2015 kl. 20.00 i klubhuset på Lerbakkevej 1 i Karlebo.

Forår 2014

I februar 2014 søgte vi lokaler hos Planbook i Fredensborg Kommune. Vi fik godkendt de ønskede tidspunkter til holdene for den igangværende sæson. Vi er nu i gang med at søge til den kommende vinter.

Hjemmeopvisningen i Karlebo Skoles gymnastiksal søndag den 6. april 2014 var vellykket. Det bragte stor tilfredshed blandt børn og voksne, at vi havde valgt at holde opvisningen i børnenes vante omgivelser, selvom man sad lidt tæt. Alle voksne betalte entrebillet på 20 kr., hvilket var inklusiv kage og kaffe. Børnenes entrebillet kostede 10 kr. og var inklusiv kage og smoothie. Instruktører og deres familier hjalp til med klargørelse og oprydning. I år har der været hjælp fra en forælder på et af børneholdene, som har taget en flot fotoserie fra opvisningen, som det har været muligt at se på hjemmesiden hele året. Vi har også lagt nogle videoer af børneholdene på hjemmesiden, så man kan få et indblik i, hvad vi laver til træningerne.

Sommer 2014

Igen i år blev der holdt sommerfest i Karlebo. På grund af de meget varme sommerdage var fremødet lidt mindre end året før. Der var dog alle de sædvanlige boder og den gode stemning. Næsten alle instruktører/hjælpeinstruktører og deres familier bidrog med deres tid og arbejdskraft. Det foregik hovedsageligt i ølvognen, madteltet og med administrative opgaver.

Efterår og vinter 2013 
Gymnastikprogrammet for sæson 2014/2015 har igen i år budt på 6 hold; 3 børnehold og 3 voksenhold. Det er lykkedes at få gymnastikprogrammerne omdelt i dele af Nivå og Kokkedal af frivillige instruktører og deres familier. Vi har i år haft lidt mindre tilmeldinger, og især på børneholdene. Vi antager at en del af årsagen skyldes den nye skolereform, hvor børnene har en længere skoledag. Så fremadrettet vil vi nok udbyde færre børnehold i gymnastikforeningen. Voksenholdene fungerer med trofaste deltagere, samt nye deltagere løbende.
 
Gymnastiksæsonen afsluttes med en opvisning i slutningen af sæsonen, for at vise forældre, bedsteforældre og andre interesserede, hvad gymnasterne har lært i løbet af sæsonen. Vi har allerede fået tilsagn til at kunne afholde gymnastikopvisningen på Karlebo Skole søndag den 19. april 2015.
I starten af september var vi så heldige at få et tilskud på 2500 kr. fra Nivå Centerforening til en ny 3-delt skumplint, hvormed idrætsforeningen har betalt resten af investeringen. Vi har også anskaffet os en mindre softmåtte og et mindre tranportabelt musikanlæg, hvilket primært gavner børneholdene. Flere af vores træningsredskaber trænger til udskiftning. Vi satser på at få midler til indkøb af 2 nye bænke med hjul, hvilket vil afhjælpe vores instruktører med at slæbe mindre på de tunge redskaber i salen.

Vores instruktører og hjælpeinstruktører har været på flere inspirationskurser og hjælpeinstruktørkursus, udbudt af DGI. Formålet er at opdatere instruktørerne med den nyeste viden.

Juleafslutningen blev afholdt på de enkelte hold. Nogle af voksenholdene afsluttede med julefrokost på Karlebo Kro. På børneholdene blev der hygget med sunde lækkerier og julelege den sidste undervisningsgang inden jul.

Formand Gymnastik afdelingen
Birthe Pedersen 
 

 
KIF Generalforsamling – Gymnastikafdelingen-  Formandens beretning
Generalforsamling blev afholdt onsdag den 15. januar 2014 i klubhuset på Lerbakkevej i Karlebo.

Forår 2013

I februar 2013 søgte vi lokaler hos Planbook i Fredensborg Kommune. Vi fik godkendt de ønskede tidspunkter til holdene for den igangværende sæson.

Lokalerne i Egedalshallen er blevet frigivet til andre aktive i kommunen, da vi har valgt ikke at benytte disse faciliteter i denne sæson pga. manglende instruktører til zumba- og dansehold.

Hjemmeopvisningen i Karlebo Skoles gymnastiksal søndag den 14. april 2013 var vellykket. Det bragte stor tilfredshed blandt børn og voksne, at vi havde valgt at holde opvisningen i børnenes vante omgivelser, selvom man sad lidt tæt. Alle voksne betalte entrebillet på 20 kr., hvilket var inklusiv kage og kaffe. Børnenes entrebillet kostede 10 kr. og var inklusiv kage og smoothie. Instruktører og deres familier hjalp til med klargørelse og oprydning.

Sommer 2013

I 2013 fejrede Karlebo Sommerfest 80 års jubilæum med et flot fyrværkeri. Næsten alle instruktører/hjælpeinstruktører og deres familier bidrog med deres tid og arbejdskraft, hovedsageligt i madteltet og med administrative opgaver.
Flere måneder op til sommerfesten havde kasséren travlt med at få oprettet Karlebo Idrætsforenings nye hjemmeside og udarbejdet gymnastikprogrammet for sæson 2013/2014.

Det lykkedes at få gymnastikprogrammerne omdelt i store dele af Nivå og Kokkedal af frivillige instruktører og deres familier.
Kasséren har stået for hjemmesiden www.karlebo-idrætsforening.dk. Vi ønsker at forevige og dele de lærerige og sjove idrætsoplevelser, som KIF repræsenterer. Vi vil gerne opfordre alle til at indsende billeder (gerne med tekst) til kassèren, som sørger for at lægge materialet på hjemmesiden.
 
 
Efterår og vinter 2013
Gymnastikprogrammet for sæson 2013/2014 har budt på 6 hold, 3 børnehold og 3 voksenhold.    
Der har været en rigtig god tilslutning til forældre/barn holdet, hvortil der er oprettet et ventelistehold. I foråret måtte vi lægge flere af børneholdene sammen. Dette gjorde vi for at kunne opfylde vores intension om gensidig inspiration og socialt samvær med et passende antal holddeltagere. Voksenholdene fungerer med trofaste deltagere, samt nye deltagere løbende.

Nivå Skole Vest (Karlebo Skole) kom ved begyndelsen af skoleåret i 2013 til at hedde Fredensborg Skole Vest. Samtidig er der kommet en ny pedel. Vi har haft et godt samarbejde med den afgående pedel omkring en del praktiske ting. Hen over efteråret havde vi udfordringer med manglede belysning på P-pladsen og ved indgang til gymnastiksalen, samt manglende varme ved eftermiddagstræningen. Det er der nu rettet op på.

Gymnastiksæsonen afsluttes med en opvisning i slutning af sæsonen, for at vise forældre og andre interesserede, hvad man har lært i løbet af året. Vi har allerede fået tilsagn til at kunne afholde gymnastikopvisning på Karlebo Skole søndag den 6. april 2014.
Ved opstart i september har gymnastikafdelingen investeret i et godt springbræt samt bolde og massageruller, hvilket primært gavner børneholdene. Flere af vore træningsredskaber trænger til udskiftning. Vi satser på at få midler til indkøb af en lille softmåtte og en skumplint til opstarten af næste sæson.

Fra instruktørernes side er der et ønske om, at kunne dele et Spotify- eller Wimp abonnement, for at kunne bruge den sidste nye musik i undervisningen.

Vores instruktører og hjælpeinstruktører har været på flere inspirationskurser, udbudt af DGI. Formålet er at opdatere instruktørerne med den nyste viden.

Juleafslutning blev afholdt på de enkelte hold. Nogle af voksenholdene afsluttede med julefrokost på Karlebo Kro. På børneholdene blev der hygget med sunde lækkerier og julelege den sidste undervisningsgang inden jul.

Formand Gymnastik afdelingen
Birthe Pedersen
 
 

 
DGI | | | Cvr-nr. 29856133