Hovedgeneralforsamling i KIF
Dato : 04.02 2024 kl. 10:00 i Klubhuset.
 
Dagsorden
 
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Afdelingsformænd aflægger beretning
    
    * Badminton
    * Billard
    * Fodbold
    * Gymnastik
 
4. Aflæggelse af regnskab
 
5. Indkomne forslag
    * Forslag der ønsker optaget under punkt 5, skal fremsendes til Formanden senest d. 23.02.22 på mail : henrikgreiffenberg@gmail.com
 
6. Valg til Hovedbestyrelsen
   * Formand - Henrik Greiffenberg ønsker genvalg
   * Fanebærer - Lars frits Hansen ønsker genvalg
   * Revisor 
   * Bestyrelses suppleant 
 


Karlebo Idrætsforening
Årsberetning 2023


Kære Medlemmer af Karlebo Idrætsforening

2023 har været endnu et godt år for KIF.

2023 var desværre også året hvor vi måtte sige farvel til vores æresmedlem, Svend Egebjerg Jensen. 
Svend var købmand i Avderød og var en kæmpe stor støtte for KIF. 
Han skaffede bla. altid præmier til afslutningerne og ved sommerfesten. 
Svend var et gavmildt menneske og altid klar med at give en hånd når det kaldte på det. 
Svend blev bisat fra Karlebo Kirke og KIF deltog med vores fane og en krans. 

Æret være hans minde. 

I 2023 kunne vil også udnævne to nye æresmedlemmer i KIF og denne gang til de to første kvinder i KIFs historie. 

Stort tillykke med den velfortjente hæder til Helen Lange, der blev udnævnt ved sommerfesten og Lise Gyldmark, der blev udnævnt ved KIFs jubilæum.  

Begge er blevet udnævnt efter rigtig mange års virke for KIF. 

Når vi nu er ved Lise Gyldmark, så har du jo efter 36 års frivilligt arbejde i KIF valgt at give stafetten videre i den elskede badminton afdeling. 
Tak for din kæmpe store indsats for KIF.  
Vi er stolte af at have en som dig i vores forening. 

Som i vil kunne se på regnskabet om lidt - så har 2023 været et fornuftigt år for os 
på den økonomiske front.
Der er er overskud i de fleste afdelingerne og et lille overskud på sommerfesten,  og det er selvom det har været et jubilæumsår, med ekstra udgifter hertil. 

I 2021 sagde jeg…..
Nu er der  fundet en ny anvendelse for den store fodboldbane - Fredensborg Cricket Klub 
får hjemsted på banen og her i klubhuset. 
En rigtig succes historie hvor lobbyisme, Idrætsliv, Politik og økonomi, pludselig gik op 
i en højere enhed.)

Sidste år kunne jeg meddele at…
Jeg har trukket mig fra samarbejdet med Fredensborg Kommune i sagen om omstillingen fra fodboldbane til cricketbane. 
Det havde jeg gjort fordi jeg mente at de spildte min tid med deres ekstreme langsommelighed og  måske ikke særligt kompetente idrætsmedarbejdere.  

Nu siger jeg….
Der er ingen skade sket ved den beslutning, for det er jo ikke vores cricketbane…og som alle kan se, er arbejdet jo også gået helt i stå ude på banen, fordi Fredensborg ikke har styr på deres tilladelser, som de i øvrigt selv skal give, for at kunne anlægge banen. 


Det samme gælder i øvrigt Padelbanen, som I jo derfor heller ikke kan se ude på anlægget. 
Her mangler de også en tilladelse, som de selv skal give. 

Mon ikke det nok alligevel engang i fremtiden ender med at blive et komplet og fint anlæg med tennisbaner, padelbane, fodboldbane og en ny stor cricketbane. 

Vores billardafdelingen været hjemløse i næsten et år nu pga. skimmel af lokalet. 
Eller nok i virkeligheden pga. ekstrem langsomlighed og igen en grad af inkompetance i den kommunale forvaltning.  
Nu er det dog endelig besluttet at hele kælderen skal totalrenoveres her i 2024. 

Med ovennævnte fortællinger kan det jo næsten også kun gå galt med den renovering….

Det er dejligt og positivt for KIF og landsbyerne, at der er kommet mere liv herude og der vil også komme flere initativer og endnu mere liv fremover. Det er jeg slet ikke i tvivl om.  
Der er gode kræfter i forældregrupperne hos vores medlemmer. 

Sommerfesten er nu afholdt for 90. gang og igen med et fint jubilæumsprogram, hvor vi forsat afprøver det nye setup hernede foran klubhuset.
Sommerfest jubilæet blev fejret med b.la. et udvidet musikprogram og et kæmpe fyrværkeri som afslutning på det hele.  Det var en rigtig god sommerfest. 

Vi har  for 4. år i træk rakt hånden ud til Karlebo Kro vedr. madlevering til Karlebo Sommerfest. 
Desværre har Kroen meddelt at de heller ikke i 2024, har mulighed for at deltage. 
Det synes vi er ærgerligt, da mange lokale, og vi, gerne så et samarbejde om dette. 
Derfor arbejder på andre løsninger og det skal nok blive både et både velkendt og godt menukort der kommer i år. 

Der er et solidt hold omkring sommerfesten, der hjælper med planlægning, opsætning, nedtagning, rengøring og afvikling af sommerfesten. 
Det er jeg meget taknemlig for, for uden jer, ville det være meget svært at gennemføre en sommerfest i KIF. 

KIF havde 90 års Jubilæum i oktober 2023. 
Det blev markeret med en hyggelig reception en eftermiddag her i klubhuset og ikke mindst pølsevognen viste sig at være et stort hit blandt vores gæster. 
Den blev i hvertfald flittigt besøgt og gerne flere gangen af mange af gæsterne. 
Per frost Henriksen holdt en glimrende jubilæumstale, hvor han gennemgik KIFs farverige historie med fortællinger, egne oplevelser og citater. 
Det var dejligt at se tidligere medlemmer og lokale deltage i receptionen. 

Til sidst vil jeg gerne takke alle medlemmerne, sponsorerne, politikkerne i idrætsudvalget og kulturudvalget og alle de frivillige i KIF,  for deres store indsats i 2023.

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke alle bestyrelsemedlemmer i
afdelingerne for deres arbejde for Idrætsforeningen i 2023, fordi I udgør fundamentet i KIF. 
Henrik Greiffenberg.
Formand i KIF


Hovedgeneralforsamling:

Dato: 26. februar 2023 kl.10.00 i klubhuset Lerbakkevej

Hovedgeneralforsamling 

Dato : 26.02 2023 kl. 10:00 i Klubhuset.
 
 Dagsorden
  
1. Valg af dirigent
 
2. Formanden aflægger beretning
 
3. Afdelingsformænd aflægger beretning
    
    * Badminton
    * Billard
    * Fodbold
    * Gymnastik
 
4. Aflæggelse af regnskab
 
5. Indkomne forslag
    * Forslag der ønsker optaget under punkt 5, skal fremsendes til Formanden senest d. 23.02.23 på mail : henrikgreiffenberg@gmail.com
       1) Nedlæggelse af sekretær funktionen i hovedbestyrelsen. Endelig beslutning. 
 
6. Valg til Hovedbestyrelsen
    
   * Næstformand
   * Kasserer
   * Reserve fanebære
   * Revisor 
   
 7. Evt. 


Karlebo Idrætsforening Årsberetning 2022
Kære Medlemmer af Karlebo Idrætsforening 
2022 har været det år, hvor vi kom af med restriktioner og nedlukninger pga. Corona. Alle afdelinger kom solidt igennem pandamien og de er alle tilbage i drift på samme niveau som før pandamien. Dog har vores billardafdelingen været hjemløse i næsten et år nu pga. renoverning af lokalet. Eller nok i virkeligheden pga. ekstrem langsomlighed og en grad af inkompetance i den kommunale forvaltning. I KIF har vi i særdeleshed fokus på breddeidrætten og på det sociale aspekt. Vi er en forening hvor der ikke er langt fra tanke til handling. Derfor kan nogen også slå sig lidt på os engang i mellem eller omvendt. Der er vores vision og styrke og det vil vi forsat værne om. Som i vil kunne se på regnskabet om lidt - så har 2022 været et fornuftigt år for os på den økonomiske front. Der er er overskud i afdelingerne og på sommerfesten, og det er sket igen takket være fornuftige beslutninger hele vejen rundt i afdelingerne. I 2021 sagde jeg….. (Nu er der også fundet ny anvendelse for den store fodboldbane - Fredensborg Cricket Klub får hjemsted på banen og her i klubhuset. En rigtig succes historie hvor lobbyisme, Idrætsliv, Politik og økonomi, pludselig gik op i en højere enhed.) Nu siger jeg…. Jeg har trukket mig fra samarbejdet med Fredensborg Kommune i sagen om omstilling fra fodboldbane til cricketbane. Det har jeg gjort fordi jeg mener at de spilder min tid med deres ekstreme langsommelighed og ikke særligt kompetente idrætsmedarbejdere. Men der er ingen skade sket, det er jo ikke vores cricketbane… Mon ikke det nok alligevel engang ender med at blive et fint anlæg med tennisbaner, padelbane, fodboldbaner og en stor cricketbane. Der er forsat kræfter fra Karlebo Landsbylaug, der ser på hvordan resten af grusbanen kan bruges aktivt og rekreativt og det arbejde er der i kommunens budget nu også sat lidt penge af til her i undersøgelsefasen. Dette arbejde er dog også nu udsat et par år fra Fredensborg Kommunes side pga. besparelser… Jeg mærker dog en øget idrætsinteresse og efterspørgsel fra tilflyttede borgere herude i landzonen. Det er dejligt og positivt for KIF og landsbyerne. Der er kommet mere liv og der vil komme flere initativer og endnu mere liv fremover. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Sommerfesten er nu afholdt for 89. gang og igen med et fint program, hvor vi forsat afprøver det nye setup hernede foran klubhuset. For 3. gang afholdte vi Sommerfesten foran klubhuset og det fungerede vist meget godt. Vi har i hvertfald igen modtaget mange positive tilbagemeldinger. Der er et solidt hold omkring sommerfesten, der hjælper med planlægning, opsætning, nedtagning, rengøring og afvikling af sommerfesten. Det er jeg meget taknemlig for og vi ser frem mod Sommerfestens 90 års jubilæum i år og er allerede i fuld gang med planlægningen. KIF har 90 års Jubilæum til oktober 2023 og også her er der gang i planlægningen, som bestyrelsen står for. Det er to jubilæer Jeg ser meget frem til at afholde sammen med gæster og medlemmer. Til sidst vil jeg gerne takke alle medlemmerne, sponsorerne, politikkerne i idrætsudvalget og kulturudvalget og alle de frivillige i KIF, for deres store indsats. Uden Jer var der nok ikke noget KIF. Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke alle bestyrelsemedlemmer i afdelingerne for deres arbejde for Idrætsforeningen i 2022. I udgør fundamentet i KIF Og med disse ord vil jeg gerne sige….. Længe leve KIF Henrik Greiffenberg. Formand i KI

Hovedgeneralforsamling 
Dato : 27.02 2022 kl. 10:00 i Klubhuset.
 
Dagsorden
 
 
1. Valg af dirigent
 
2. Formanden aflægger beretning
 
3. Afdelingsformænd aflægger beretning
    
    * Badminton
    * Billard
    * Fodbold
    * Gymnastik
 
4. Aflæggelse af regnskab
 
5. Indkomne forslag
    * Forslag der ønsker optaget under punkt 5, skal fremsendes til Formanden senest d. 23.02.22 på mail : henrikgreiffenberg@gmail.com
 
6. Valg til Hovedbestyrelsen
    
   * Formand
   * Fanebærer
   * Revisor 
   * Bestyrelses suppleant 

Karlebo Idrætsforening

Årsberetning 2021
Kære Medlemmer af Karlebo Idrætsforening
2021 har været endnu et år hvor vi har været ramt af restriktioner og nedlukninger pga. Corona.
Men denne gang så var vi forberedte og parate.
Et år hvor nedlukningerne denne gang ikke ramte så hårdt i alle afdelingerne i KIF.
Alligevel er det lykkes, mellem nedlukningerne, at afholde afdelingsgeneralforsamlingerne og en
del drift ude i afdelingerne.
I KIF har vi i særdeleshed fokus på breddeidrætten og på det sociale aspekt.
Der er vores vision og styrke.
Som i vil kunne se på regnskabet om lidt - så har 2021 været et fornuftigt år for os
på den økonomiske front.
Der er er overskud i afdelingerne og på sommerfesten og det er sket takket være
fornuftige beslutninger og mådehold.

I 2015 talte jeg i min beretning om at vi i fremtiden skulle til at se på hvilke
muligheder der lå i anvendelse af grusbanen.
I 2017 besluttede Fredensborg Kommunes Byråd at flytte tennisanlægget
herned, da det gamle fodboldanlæg skulle sælges og der skal bygges boliger på arealet.
Tennisanlægget blev taget i brug herude i 2019.
Det er blevet en stor succes for anlægget og tennisklubben har forøget deres medlemstal over 100%.
Nu er der også fundet ny anvendelse for den store fodboldbane - Fredensborg Cricket Klub
får hjemsted på banen og her i klubhuset.
En rigtig succes historie hvor lobbyisme, Idrætsliv, Politik og økonomi, pludselig gik op
i en højere enhed.
Det bliver et fint anlæg vi har nu med 3 tennisbaner, fodboldbaner og en stor cricketbane.
Der er forsat kræfter fra Karlebo Landsbylaug, der ser på hvordan resten af grusbanen kan bruges
aktivt og rekreativt og det arbejde er der i kommunens budget nu også sat lidt penge af til her i
undersøgelsefasen.

Årets fritidsleder i Fredensborg Kommune 2021 blev vores egen Betina Kristensen
fra gymnastikafdelingen. For at sætte prisen i perspektiv, så er det ikke årets gymnastikleder i
kommunen, det er årets fritidsleder af alle fritidsledere i hele kommunen.
Det er er Fredensborg Kommunens egen CHL du vandt.
“Betina, det gjorde mig stolt dybt ind i mit KIF hjerte, at deltage med dig ved receptionen i
Humlebæk Idrætscenter, da du fik overrakt prisen af udvalgsformanden og Borgmesteren.
Motivationen til prisen var b.la. at dit store arbejde for at holde gang i gymnastikken under corona.
Godt arbejde og godt gået, Betina - STORT TILLYKKE med prisen.
Jeg mærker en øget interesse og efterspørgsel fra ny tilflyttede borgere herude i landzonen.
Det er dejligt og positivt for KIF og landsbyerne. Der er kommet mere liv og der vil komme flere
inititativer og endnu mere liv fremover. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
Se bare på Lars Frits, der har taget initiativ til i at starte ugenlige Petanque aktivititer op og jeg har
allerede talt med flere lokale, der glæder sig til at deltage i den aktivitet.
Sommerfesten er nu afholdt for 88. gang og igen med et fint program, hvor vi forsat afprøver det
nye setup hernede foran klubhuset.

For 2. gang afholdte vi Sommerfesten foran klubhuset og det fungerede vist meget godt.
Vi har i hvertfald modtaget mange positive tilbagemeldinger.
Jeg vil gerne rette en KÆMPE stor tak til alle jer der engagerede sig i
sommerfesten og tager ansvar for aktiviteterne, opsætning, oprydning mm.
Til sidst vil jeg gerne takke alle medlemmerne, sponsorerne, politikkerne i idrætsudvalget og
kulturudvalget og alle de frivillige i KIF, for deres store indsats.
Uden Jer var der nok ikke noget KIF.
Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke alle bestyrelsemedlemmer i
afdelingerne for deres arbejde for Idrætsforeningen i 2021. I udgør fundamentet i KIF
Og med disse ord vil jeg gerne sige…..
God gået endnu engang, KIF
Henrik Greiffenberg.
Formand i KIF


Generalforsamling- hovedbestyrelsen søndag d. 6. juni kl. 10.00 - afholdes i klubhuset på Lerbakkevej 3.

Generalforsamlingen har været udsat på grund af covid-19 og forsamlingsforbuddet på 5 personer.

Hovedgeneralforsamling - Dagsorden
  06.06.2021 kl. 10:00 i Klubhuset
 1. 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Afdelingsformænd aflægger beretning, herunder meddelelser om valg
 4. Aflæggelse af regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til hovedbestyrelsen
  • Kasserer
  • Fanebærersuppleant
  • Revisor
 7. Valg af næstformand
 8. Evt. 
 1. Forslag der ønskes optaget under punkt 5, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.Karlebo Idrætsforening

Årsberetning 2020

Kære Medlemmer i Karlebo Idrætsforening

I 2020 mistede vi en KIF kæmpe og et æresmedlem, Poul Erik Bodilsen.
Poul Erik gik bort d. 21. september i en alder af 73 år.
Poul Erik Bodilsen var foreningsmenneske langt ind i sjælen og endda med den krølle,
at det var altid uselvisk og aldrig for personlig vinding, det var for at styrke fællesskabet.
Uanset om det var via hans virke i Forældreforeningen på Karlebo Skole eller i Karlebo
Idrætsforening, så gik vi aldrig forgæves til Poul Erik.
Han var hjælpsom, ordentlig og vellidt udover det sædvanlige.
Æret være Poul Eriks minde.
Jeg har nu været formand for KIF i 6 år og kan se tilbage på nogle år hvor
bestyrelserne i afdelingerne har forsat det gode arbejde og den positive linje.
2020 har været et helt særligt år - Corona året.
Et år der har været plaget af samfundets nedlukninger og genåbninger
Et år hvor nedlukningerne i den grad ramte alle afdelinger i KIF.
Alligevel er det lykkes, mellem nedlukningerne, at afholde afdelingsgeneralforsamlingerne og en
smule drift ude i afdelingerne.
I KIF har vi i særdeleshed fokus på breddeidrætten og på det sociale aspekt. Der er vores styrke.
Som i vil kunne se på regnskabet om lidt - så kommer vi i år ud med et overskud i 2020.
Der er er overskud i afdelingerne, men overskuddet skyldes i høj grad forskellige Corona tilskud fra
staten, som har understøttet noget af vores driftstab i afdelingerne og på sommerfesten.
Vi er forsat igang med at dokumenterer KIFs historie.
Det er et stort arbejde og der dukker heldigvis hele tiden nye spændende ting op.
Senest en medlemregistringsbog fra Badmintonafdelingen fra 1946.
I 2015 talte jeg i min beretning om at vi i fremtiden skulle til at se på hvad
muligheder der lå i anvendelse af grusbanen.
I 2017 besluttede Fredensborg Kommunes Byråd at flytte tennisanlægget
herned, da det gamle fodboldanlæg skulle sælges og der skal bygges boliger
på arealet og tennisanlægget blev taget i brug i 2019.
Det er blevet en stor succes for anlægget.
Det er et fint anlæg med 3 tennisbaner og med mange søde medlemmer, der også har glæde af
klubhuset nu.
Nu kigger kræfter fra Karlebo Landsbylaug på hvordan resten af grusbanen kan bruges aktivt og
rekreativt.
Det er et spændende og stort projekt der er ved at blive sat i søen og som vi som idrætsforening
følger fra sidelinien.
Sommerfesten er afholdt med et fint Corona program og under de gældende restriktioner.
For første gang afholdte vi Sommerfesten her foran klubhuset og det fungerede vist meget godt.
Vi har i hvertfald modtaget mange positive tilbagemeldinger.
Jeg vil gerne rette en KÆMPE stor tak til alle jer der engagerede jer i
sommerfesten og tog ansvar for aktiviteterne,
og til Jer der tog vagter i boderne eller Jer der deltog i opsætning og
nedtagning af pladsen og ikke mindst Jer der stod for rengøring af pladsen
under og efter sommerfesten.
Til sidst vil jeg gerne takke alle bidragsydere, sponsorer og frivillige i KIF for deres indsats i et helt
særligt år.
Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke alle bestyrelsemedlemmer i
afdelingerne for deres arbejde for Idrætsforeningen i 2020.
Og med disse ord vil jeg gerne sige

God gået, KIF

Henrik Greiffenberg.
Formand i KIF


1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Afdelingsformænd aflægger beretning, herunder meddelelser om
valg
4. Aflæggelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg til hovedbestyrelsen
Formand - Henrik Greiffenberg er på valg - ønsker genvalg
Revisor - Magnus Pedersen er på valg - ønsker genvalg
Bestyrelsessuppleant -
Fanebærer - Lars Frits Hansen er på valg - ønsker genvalg
7. Evt.Karlebo Idrætsforening
Årsberetning 2019
Kære Medlemmer i Karlebo Idrætsforening
Jeg har nu været formand for KIF i 5 år og kan se tilbage på nogle år hvor
bestyrelserne i afdelingerne har forsat den positive linje,
der allerede var lagt og i gang, inden jeg tiltrådte.
I KIF har vi i særdeleshed fokus på breddeidrætten og på det sociale aspekt.
Og det vil vedblive sådan i årene fremover. Der er vores styrke.
KIF er en idrætsforening, hvor det sociale sammenhold vægtes meget højt
og det vil vi i hovedbestyrelsen gerne fortsætte med at understøtte.
Som i vil kunne se på regnskabet om lidt - kommer vi i år desværre ud med et underskud i 2019.
Der er er overskud i afdelingerne, men driften og sommerfesten har givet underskud i år.
Vi er forsat igang med at dokumenterer KIFs historie.
Vi har afholdt et åbent møde, hvor vi begyndte at samle materiale
ind med historiske billeder og skrifter og der blev tilføjet fine anekdoter fra gamle
medlemmer.
Dette er et spændende arbejde, der også forsætter i 2020.
I 2015 talte jeg i min beretning om at vi i fremtiden skulle til at se på hvad
muligheder der lå i anvendelse af grusbanen herude, når nu vi fik adgang
på de 3 kunstgræsbaner i kommunen og derfor ikke skulle bruge banen
så meget mere.
I 2017 besluttede Fredensborg Kommunes Byråd at flytte tennisanlægget
herned, da det gamle fodboldanlæg skulle sælges og der skal bygges boliger
på arealet.
Karlebo Tennis Klub og Karlebo IF har siden været i et tæt dialog omkring
dette og vi glæder os over det endelig blev fuldført i 2019.
Det er et fint anlæg med 3 baner og med mange søde medlemmer, der også får glæde af klubhuset
nu.
Der er også etableret 3 petanquebaner lige udenfor klubhuset til
glæde for alle borgere i Landsognet og for Kroens gæster.
Det er skabt i en join venture mellem Fredensborg Kommunes kulturudvalg og Karlebo IF.
Banerne kan tages i brug til påske, hvor vi også holder officiel åbning af banerne.
Årets KIFér : Helle Handreck, altid smilende, hjælpsom og afmålt. Tillykke, Helle.
Sommerfesten er igen afholdt med et flot program, men desværre med færre
besøgende lørdag aften end vi har været vant til og omsætningen blev derfor ringer
end vi er vant til.
Der er forsat mangel på frivillige og derfor har sommerfestudvalget nu søgt Fredensborg Kommune
at afholde sommerfesten nær klubhuset. Heldigvis kunne politikkerne også se den gode ide´ i at
afholde sommerfesten nær klubhuset og derfor besluttede et flertal i Fritidsudvalget i december
2019 at godkende ansøgningen.
Dette format skal vi vænne os til fremover, men det skal nok også blive nogle gode sommerfester
er jeg sikke på - jeg mærker ihverfald en fornyet energi hos folkene omkring sommerfesten.
Jeg vil gerne rette en KÆMPE stor tak til alle jer der engagerede jer i
sommerfesten og tog ansvar for alle aktiviteterne,
og til jer der tog vagter i boderne eller jer der deltog i opsætning og
nedtagning af pladsen og ikke mindst jer der stod for rengøring af pladsen
under sommerfesten, for deres indsats i 2019.
Jeg vil gerne takke alle bidragsydere, sponsorer og frivillige
Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke alle bestyrelsemedlemmer i
afdelingerne for deres arbejde for Idrætsforeningen i 2019.
Og med disse ord vil jeg gerne sige
Tak for jeres tid i 2019 og rigtig god vind til KIF fremover.
Henrik Greiffenberg.
Formand i KIF
Karlebo Idrætsforening
Årsberetning 2018
Kære Medlemmer i Karlebo Idrætsforening
Jeg har nu været formand for KIF i 4 år og kan se tilbage på nogle år hvor
bestyrelserne i afdelingerne har forsat den positive linie, der allerede var
igang sat i den periode, inden jeg tiltrådte.
I KIF har vi i særdeleshed fokus på breddeidrætten og det sociale aspekt,
frem for førstehold, hvor det for det meste kun gælder gælder om at vinde.
KIF er en idrætsforening, hvor det sociale sammenhold vægtes meget højt
og det vil vi i hovedbestyrelsen fortsætte med at understøtte.
Afdelingerne vil tale for sig selv når formændende senere i dagsorden
referere til deres egne Generalforsamlinger.
Som i vil kunne se på regnskabet om lidt - kan vi i år præsenterer et fint
overskud.
Der er er overskud i alle afdelingerne og hos sommerfesten.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle bestyrelsemedlemmer i
afdelingerne for deres arbejde for Idrætsforeningen i 2018.
I har alle været med til at skrive endnu et lille stykke historie om Karlebo
Idrætsforening.
Og netop KIFs historie er vi gået i gang med at beskrive.
Vi har allerede afholdt et åbent møde, hvor vi begyndte at samle materiale
ind med historiske billeder og de blev tilføjet fine anekdoter fra gamle
medlemmer.
Der vil henover året blive afholdt endnu to sådanne møder.
I 2015 talte jeg i min beretning om at vi i fremtiden skulle se på hvad
muligheder der lå i anvendelse af grusbanen herude, når nu vi fik adgang
på de 3 kunstgræsbaner i kommunen og derfor ikke skulle bruge banen
mere.
I 2017 har Fredensborg Kommunes byråd besluttet at flytte tennisanlægget
herned, da det gamle fodboldanlæg skal sælges og der skal bygges boliger
på arealet.
Karlebo Tennis Klub og Karlebo IF har været i et tæt samarbejde omkring
dette og vi glæder os til dette bliver fuldført her i 2019.
Klubhuset er blevet forsøgt opkøbt af Karlebo Kro, men politikkerne i
Fredensborg Kommune kunne ikke støtte op om Kroens foreslået model
med en placering af KIFs og Tennisklubbens klublokale på 1. Sal.
Derfor forbliver klublokalet på sin nuværende placering og der etableres
nu køkkenfaciliteter i kiosken.
Måske bliver der også etableret en petanquebane lige udenfor klubhuset til
glæde for alle borgere i Landsognet og for Kroens gæster.
Årets KIFér : Gik til Per Knudsen, for at ære en stor KIFérs minde.
Sommerfesten er igen afholdt med et flot program og mange
besøgende og omsætningen var god.
Der er forsat mangel på frivillige og derfor har sommerfestledelsen
besluttet igen at afholde sommerfesten over to dage i 2019 - d. 09.-10.
August.
Dette format skal vi nok vænne os til fremover og måske endda i et endnu
mindre format fremover.
Jeg vil rette en KÆMPE stor tak til alle jer der engagerede jer i
sommerfesten og tog ansvar for alle aktiviteterne,
og til jer der tog vagter i boderne eller jer der deltog i opsætning og
nedtagning af pladsen og ikke mindst jer der stod for rengøring af pladsen
under sommerfesten.
Og igen vil jeg rette en stor -og velfortjent tak til Polle og Michael P -
for uden Jeres indsats og engagement var der ikke blevet afholdt en fin
sommerfest i Karlebo i 2018.
Kontingent
Det ser ud til at betaling af kontingenter forsat fungerer godt.
Husk at checke på hjemmesiden, hvornår I skal betale Jeres kontingenter.
Det giver stadig både bedre økonomi og mindre arbejde til kassereren,
at i informere jer via hjemmesiden og betaler til tiden.
Sponsorer
Til sidst rettes en stor tak til de sponsorer, som har støttet Karlebo
Idrætsforening i 2018.
Uden dem kunne vi nok ikke opretholde vores fine tilbud -og ikke mindst
vores dejlige sommerfest.
Og med disse ord vil jeg gerne sige
Tak for jeres tid i 2018 og god vind til KIF fremover.
Henrik Greiffenberg.
Formand i KIF


Dagsorden
 
26. Februar 2018, kl. 20.00 i Klubhuset
 
Klubben serverer til Generalforsamlingen sandwich og drikkevarer til de fremmødte.
 
 
    1.  Valg af dirigent 
 
    2.  Formanden aflægger beretning
    
    3.  Afdelingsformænd aflægger beretning, herunder meddelelser om valg
   
    4.  Aflæggelse af regnskab
      
    5.  Indkomne forslag  
         a) Hovedbestyrelsen anbefaler at kassereren aflønnes med kr. 10.000,- årligt i en 
             forlænget forsøgsperiode på yderligere 2 år.
        
    6.  Valg til hovedbestyrelsen
         Formand -    Henrik Greiffenberg er på valg - ønsker genvalg
         Fanebærer    Lars Frits Hansen er på valg - ønsker genvalg
         Revisor -       Magnus Pedersen er på valg - ønsker genvalg 
   
     7.  Valg af næstformand
          - ikke på valg
 
    Forslag der ønskes optaget under punkt 5, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.
 
 
Vh. 
 
Henrik Greiffenberg

Karlebo Idrætsforening

Årsberetning 2017

Kære Medlemmer i Karlebo Idrætsforening

Jeg har nu været formand for KIF i 3 år og kan se tilbage på nogle år hvor bestyrelserne i afdelingerne har forsat den positive linie, der allerede var igangsat, inden jeg tiltrådte. 

I KIF har vi i særdeleshed fokus på breddeidrætten og det sociale aspekt, 
frem for førstehold, hvor det for det meste kun gælder gælder om at vinde. 

KIF er stadig en idrætsforening, hvor det sociale sammenhold vægtes meget højt og det vil vi fortsætte med at understøtte. 

Afdelingerne vil tale for sig selv når formændende senere i dagsorden referere til deres generalforsamlinger. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle bestyrelsemedlemmer i afdelingerne for deres arbejde for Idrætsforeningen i 2017. 
I har alle været med til at skrive endnu et lille stykke historie om Karlebo Idrætsforening. 

Jeg vil også gerne takke hovedbestyrelsen for god tone og deltagelse i vores møder. Jeg synes vi har et rigtig godt hold. 

Som i vil kunne se på regnskabet om lidt - kan vi  i år præsenterer et solidt 
underskud, - hvor der er underskud i både et par afdelinger og hos 
sommerfesten.  Vi i hovedbestyrelsen -og i sommerfestudvalget ryster ikke på hænderne og det bør I heller ikke gøre. Vi har allerede lagt en ny budgetplan for 2018, der skal være med til at rette op på dette underskud. 

I 2015 talte jeg i min beretning om at vi i fremtiden skulle se på hvad muligheder der lå i anvendelse af grusbanen herude, når nu vi fik adgang på de 3 kunstgræsbaner i kommunen og derfor ikke skulle bruge banen mere. 

I 2017 har Fredensborg Kommunes byråd besluttet at flytte tennisanlægget herned, da det gamle fodboldanlæg skal sælges og der skal bygges boliger på arealet.  


Karlebo Tennis Klub og Karlebo IF har været i et tæt samarbejde omkring 
dette og vi glæder os til dette bliver fuldført i enten 2018 eller 19.

I 2017 uddelte Hovedbestyrelsen flg. hædersbevisninger. 

Årets KIFér : Gik til Per Knudsen, for hans altid store og flotte indsats som 
frivillig ved sommerfesten. 

“Til årets sommerfest i 2017 lød der ved åbningen, under bankospillet, et bragende bifald, da Per Knudsen, synligt rørt, modtog 'Årets KIF'er', som bevis på en stor mangeårig frivillig indsats i Karlebo Idrætsforening, især har han år efter år sørget for flotte gevinster til Karlebo Sommerfests bankospil. ”Han er et positivt og ordentligt menneske, der er rigtig god at tale med,” lød det blandt andet i motivering i 2017 til KIF's fornemmeste pris til Per Knudsen.
Per Knudsen var vellidt af alle. En medmenneskelig ildsjæl alle kunne stole på, ”en aftale er en aftale,” lød det ofte fra ham. Han holdt ord. Han var et skønt og dejligt menneske, der varmt og hjælpsomt, på sin egen stille og finurlige facon fik tingene til at glide uden konflikter.”

Desværre skulle vi kun kort ind i 2018 før Per Knudsen gik bort efter længere tids sygdom. 
Karlebo Idrætsforening deltog med fane og nedlagde en krans ved Pers Knudsens bisættesen i Karlebo Kirke d. 27.01.
Bisættelsen var meget smuk og det gør mig virkelig stolt, at være formand 
for Karlebo Idrætsforening, da jeg så hvordan vores Fane ærede -og tog 
afsked med Per Knudsen denne dag. 

Æret være Per Knudsens minde. 


Sommerfesten er igen afholdt med et flot program, men ikke så mange 
besøgende som tidligere - omsætningen faldt ihvertfald. 

Der er forsat mangel på frivillige og derfor har sommerfestledelsen besluttet igen at afholde sommerfesten over to dage i 2018. d. 10.-11. August. 
Dette format skal vi nok vænne os til fremover. 

Jeg vil rette en KÆMPE stor tak til alle jer der engagerede jer i 
sommerfesten og tog ansvar for alle aktiviteterne, 
og til jer der tog vagter i boderne og jer der deltog i opsætning og nedtagning af pladsen og ikke mindst jer der stod for rengøring af pladsen under sommerfesten. 

Og igen vil jeg rette en stor -og velfortjent tak til Polle og Michael P - 
for uden Jeres indsats og engagement var der ikke blevet afholdt en sommerfest i Karlebo i 2017.  Fedt i tager mindst et år mere. 

Kontingent 

Det ser ud til at betaling af kontingenter forsat fungerer godt. Husk at checke på hjemmesiden, hvornår I skal betale Jeres kontingenter. 
Det giver stadig både bedre økonomi og mindre arbejde til kassereren at i informere jer via hjemmesiden og betaler til tiden. 

Sponsorer

Til sidst rettes en stor tak til de sponsorer, som har støttet Karlebo Idrætsforening i 2017. Både til sommerfesten og i afdelingerne. 
Uden dem kunne vi nok ikke opretholde vores fine tilbud -og ikke mindst vores dejlige sommerfest.


Og med disse ord vil jeg gerne sige

Tak for jeres tid i 2017 og god vind til KIF fremover. 


Henrik Greiffenberg. 

Formand i KIF 

Hovedgeneralforsamling - Dagsorden
 20.02.2017
 kl. 19.30

 1. 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Afdelingsformænd aflægger beretning, herunder meddelelser om valg
 4. Aflæggelse af regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til hovedbestyrelsen
  • Kasserer
  • Fanebærer
  • Revisor
 7. Valg af næstformand
 8. < >

  Forslag der ønskes optaget under punkt 5, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.


Karlebo Idrætsforening                    
Generalforsamling 20.02.2017 

Hovedgeneralforsamling Karlebo IF
Referat: Henrik Greiffenberg
 
Afholdt Mandag 20. februar 2017 kl. 19.30 
i klubhuset på Lerbakkevej 1, Karlebo, 2980 Kokkedal. 
 
 
  1
Valg af dirigent
       Bestyrelsen foreslog Lars Frits Hansen, som blev valgt.
 
  2
Formanden aflægger beretning
       Generalforsamlingen godkendte beretningen. 
       Beretningen kan læses på klubbens hjemmeside. 
 
   3
Afdelingsformænd aflægger beretning, herunder meddelelser om valg
 
        Fodboldafd.: 
        Formand, Frederik Møller genopstiller ikke - 
        Medlem, Casper Thomsen blev valgt som Formand.
        Medlem, Casper Thomsen genopstiller ikke - 
        Medlem, Henrik Greiffenberg blev valgt. 
        Medlem, Timo Mathiasson genopstiller ikke - 
        Jack Hansen blev valgt.
        Billardafd: 
        Formand, Nils Rohde på valg - Nils Rode blev genvalgt.
        Medlem, Christian Vith på valg - Christian Vith blev genvalgt.
        Medlem, Frans Mortensen blev valgt. 
        Gymnastikafd: 
        Formand: Birthe Snoer blev valgt.
        Medlem:  Betina Kristensen blev valgt.
        Badmintonafd: 
        Formand : Lise Gyldmark blev valgt
        Medlem  : Steen Bak blev valgt
        Medlem  : Per Gratløv blev valgt
      
4
Aflæggelse af regnskab
       Regnskabet blev fremlagt og godkendt af generalforsamlingen
       
5
Indkomne forslag
        Ændring i teksten vedr. æresmedlemmer blev enstemmigt vedtaget og derved ændret  (se teksten i dagsorden) 
 
 
 
 
   6
Valg til hovedbestyrelsen
 
        Kasserer: 
               På valg er Lissie Ritz - ønsker ikke genvalg.
    Betina Kristensen blev valgt for 1 år. 
               Fanebærersupplant : Niels Knudsen blev valgt
               Revisor : 
                              Minor Eriksen ønsker ikke genvalg - 
                             Lissie Ritz blev valgt
               
               Revisor : 
                              Line Rasmussen ønsker ikke genvalg - 
                             Magnus Pedersen blev valgt for 1 år. 
                   
                Revisor Suppleant: 
                             Charlotte Blou ønsker ikke genvalg  
                             Michael Pedersen blev valgt. 
 
  7
Valg af næstformand
        Birthe Snoer blev genvalgt
 
  8
Evt.
      


 

Årsberetning 2016

Kære Medlemmer i Karlebo Idrætsforening

 
Jeg har nu været formand for KIF et par år og kan se tilbage på et par år hvor bestyrelserne i afdelingerne har forsat den positive linie, der allerede var igangsat, inden jeg tiltrådte.
 
I KIF har vi stadigvæk fokus på breddeidrætten og det sociale aspekt,
frem for førstehold, hvor det for det meste kun gælder gælder om at vinde.
 
KIF er stadig en idrætsforening, hvor det sociale sammenhold vægtes meget højt og det vil vi fortsætte med at understøtte.
 
Afdelingerne vil tale for sig selv når formændende senere i dagsorden referere til deres generalforsamlinger.
 
Det er forsat bekymrende - at der ikke i dette lille landsbysamfund -
ikke er mere lyst til at yde en indsats for Idrætsforeningen og hvis der ikke kommer nye -og mange flere kræfter ind og engagerer sig  - så frygter jeg for at Karlebo Idrætsforenings idrætsforening ikke findes i sin nuværende form om bare få år.
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle bestyrelsemedlemmer i afdelingerne for deres arbejde for Idrætsforeningen i 2016. I har alle været med til at skrive endnu et lille stykke historie til Karlebo Idrætsforening.
 
Jeg vil også gerne takke hovedbestyrelsen for god tone og deltagelse i vores møder. Jeg synes vi har et rigtig godt hold her.
 
Vi skal i år tage afsked med vores dygtige kasserer, Lissie, som vi har været rigtig glad for at have med, her på holdet.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Lissie for hendes gode samarbejde og fordi hun trådte til i en lidt svær situation sidste år.
 
Som i vil kunne se på regnskabet - kan vi igen i år præsenterer et solidt regnskab, hvor de er overskud i næste alle afdelingerne. 
 
 
 
I 2016 uddelte Hovedbestyrelsen to hædersbevisninger.
 
Æresmedlem blev : Lars Frits Hansen, for et stort og utrætteligt arbejde med idrætsforeningen igennem rigtig mange år.
 
Årets KIFér : Gik til Lise Gyldmark, Badmimton afd, for hendes flotte indsats i denne afdeling og deltagelse som frivillig i sommerfesten.
 
Tillykke til begge to
 
 
Sommerfesten er igen afholdt med et flot program og rigtigt mange besøgende.
 
Dog er der forsat mangel på frivillige her og derfor har sommerfestledelsen besluttet at afholde sommerfesten over to dage i 2017.
Dette format skal vi nok vænne os til fremover.
 
Jeg vil rette en KÆMPE stor tak til alle jer der engagerede jer i
sommerfesten og tog ansvar for aktiviteterne -
og til jer der tog vagter i boderne og ikke mindst deltog i opsætning og nedtagning af pladsen. 
 
Og ikke mindst vil jeg igen rette en stor -og velfortjent tak til Polle og Michael P - for uden jeres indsats og engagement var der ikke blevet afholdt en sommerfest i Karlebo i 2016.
KIF takker jer for at tager endnu et år på posten.
 
Kontingent
 
Det ser ud til at betaling af kontingenter forsat fungerer godt. Husk at checke på hjemmesiden, hvornår I skal betale Jeres kontingenter.
Det giver stadig både bedre økonomi og mindre arbejde til kassereren.
 
Sponsorer
 
Til sidst rettes en stor tak til de sponsorer, som har støttet Karlebo Idrætsforening i 2016
Uden dem kunne vi ikke opretholde vores fine tilbud -og ikke mindst vores dejlige sommerfest.
 
 
Og med disse ord vil jeg gerne sige
 
Tak for jeres tid i 2016 og god vind til KIF fremover.
 
 
Henrik Greiffenberg.
 
Formand i KIF

Generalforsamling 03.03.2016

Kære Medlemmer i Karlebo Idrætsforening

Jeg har nu været formand for KIF i 1 år og kan se tilbage på et år hvor bestyrelserne i afdelingerne har forsat den positive linie, der allerede var igangsat inden jeg tiltrådte.

I KIF fortsætter vi stadig med vægt på breddeidrætten og det sociale aspekt frem for førstehold, hvor det for det meste gælder om at vinde. KIF er stadig en idrætsforening, hvor det sociale sammenhold vægtes meget højt og det skal vi fortsætte med.

Afdelingerne vil tale for sig selv når formændende senere i dagsorden referere til deres generalforsamlinger.

Trods positive strømninger i afdelingerene, så virker det som om at frivilligheden er skrumper kraftigt ind i Landsbysamfundet over en årrække.

Det er meget alvorligt - og mange flere må byde ind - hvis der i fremtiden også skal være en Idrætsforening -og en sommerfest i Karlebo.

Senest har vi mærket et kraftigt fravær -eller lyst til at være kasserer for Idrætsforeningen.

Der er flere gange sendt besked ud til medlemmerne om denne udfordring og det har faktisk været skræmmende at se den tavshed eller manglende deltagelse, jeg er blevet mødt med fra medlemmernes side i løsningen af dette.

Jeg ved, at der i afdelingsbestyrelserne er gjort meget for at motivere til besættelsen af denne post, men alt for ofte forgæves.

I 11. time er det dog lykkes at finde et emne fra Badminton afdelingen.

Tak for det arbejde i har gjort der.

Men der er også mere end almindeligt svært at finde emner til afdelingsbestyrelserne -og Tordenskjolds soldater arbejder lige nu med de sidste kræfter de har -og nye kræfter er derfor også velkommen her.

Konsekvensen af den manglende frivillighed er bla. at Gymnastikafdelingens medlemstal er kraftigt på retur, da der mangler instruktører til ungdomsholdene.

Det er foruroligende - at der ikke i dette landsbysamfund - er mere lyst og ansvar - for at yde en indsats for idrætsforeningen og hvis der ikke kommer nye -og mange flere kræfter ind og engagerer sig - så frygter jeg alvorligt for at Karlebo Idrætsforenings fremtid -og at idrætsforeningen ikke findes i sin nuværende form om bare 2-3 år.

Som i vil kunne se på regnskabet - er der i år brugt flere penge på vin og donationer til f.eks. fastholdelse af medlemmer, men også til at tilgodese dem der har taget et ekstra stort ansvar for at få idrætsforeningen til at køre.

Her er der i år blevet givet en pengedonation til Hans, Birte og Betina - for 3 år flot arbejde i Hovedebestyrelsen i en periode hvor ingen andre ønskede at deltage.

Ligeledes skal vi senere stemme om aflønning af kassererposten.

Når vi nu er ved økonomien er det også vigtigt at orienterer jer om,

at Fredensborg kommune også har sænket tilskuddene til idrætsforeningerne.

Ligeledes er bevillingen til vores nye køkken i kiosken også forsvundet i Politikkernes spareiver.

Dette vil vil blive ramt hårdt af i fremtiden -og derfor skal der endnu mere frivillighed på dagsorden i fremtiden -og vi kan selvfølgelig ikke opretholde vores aktiviteter på vores nuværende niveau, hvis ikke flere trækker i arbejdstøjet og giver en større indsats i idrætsforeningen.

Sommerfesten er jo også et fint eksempel på den manglende frivillighed - ikke bare i 2015, men jo også i de sidste par år inden 2015.

Dette var jo alene årsagen til at sommerfesten i 2015 kun skulle vare 2 dage - og alligevel manglede der mange frivillige i b.la. boderne ved sommerfesten.

Jeg vil dog rette en KÆMPE stor tak til alle jer der engagerede jer og tog ansvar for aktiviteterne og også til jer der tog vagter i boderne, opsætning og nedtagning af pladsen mm.

Og ikke mindst vil jeg rette en stor og velfortjent tak til Polle og Michael P - for uden jeres indsats og engagement var der ikke blevet afholdt en sommerfest i Karlebo i 2015.

Jeg har nu i snart 1 år her i lokalsamfundet hørt på alle mulige forskellige historier -eller forestillinger om hvorfor der pludseligt nu ikke skulle være sommerfest om søndagen og hvorfor Karlebo Kro ikke skulle være med i sommerfesten mere.

 

Til dette kan jeg meget præcist svarer.

 

 

 

  • Søndagen har de sidste år været en underskuds eller 0 forretning - og der har også været meget stor mangel på frivillige i bla. madboderne på denne dag. Ligeledes har nedtagning af pladsen om mandagen også manglet frivillige. Derfor har det i 2015 været vigtigt for sommerfestudvalget, at samle alle kræfterne om noget der kunne overskues -og med den manglende frivillighed der åbenbart er kommet hos mange i Karlebo, ligger en åbning af sommerfesten om søndagen vist ikke lige om hjørnet.
  • Karlebo Kro er blevet tilbudt at deltage i Sommerfesten 2015 på de vilkår der nu blev udstukket af sommerfestudvalget. Karlebo Kro v. Søren, har selv valgt og meddelt de IKKE deltager i sommerfesten i2015. Længere er den ikke.

 

Fremtidsperspektiv

Hvad skal fremtiden så byde på i Idrætsforeningen….

Hvordan skal sommerfesten være fremover ??

Hvad kan grusbanen bruges til fremover, da vi nu har fået rådighed over kunstgræsbaner i Kommunen?? Skal der være etablering af Petanqe baner, udlejning til opbevaring af Campingvogne i vinterhalvåret eller noget helt 3. 4. eller 5. ???

Skal idrætsforeningen være et samlingspunkt i Lokalsamfundet, så SKAL flere deltage og byde ind fremover - ellers dør foreningstanken langsomt, men stensikkert….

Det er noget af det jeg vil tage fat på i 2016 - sammen med medlemmerne i idrætsforeningen og borgerne i Lokalsamfundet.

I vil blive indkaldt til dialogmøder i løbet af året.

Kontingent

Det ser ud til at betaling af kontingenter fungerer perfekt. . Husk at checke på hjemmesiden, hvornår I skal betale Jeres kontingenter. Det giver stadig både bedre økonomi og mindre arbejde til kassereren.

Afslutning

På trods af denne svada om manglende frivillighed, vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alle de medlemmer, ledere, instruktører og øvrige hjælpere, som har bidraget til, at KIF har bestået endnu et år.

Men vi må nok se i øjnene -og specielt efter i år - at der skal nogle nye tiltag til for at bevare denne unikke klub og det er alene medlemmerenes og borgernes ansvar - for det er JERES klub.

Hovedbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne er bare et redskab for at nå dertil.

Sponsorer

Til sidst rettes en stor tak til de sponsorer, som har støttet Karlebo Idrætsforening.

Uden dem kunne vi ikke opretholde vores tilbud og ikke mindst sommerfesten.

Tak fordi I lyttede.

Henrik Greiffenberg.

Formand i KIFHovedgeneralforsamling - Dagsorden
 
23. februar 2015, kl. 20.00 i klubhuset

 
 1. 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Afdelingsformænd aflægger beretning, herunder meddelelser om valg
 4. Aflæggelse af regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til hovedbestyrelsen
  • Formand
  • Kasserer
  • Sekretær
  • Fanebærer
  • Revisor
 7. Valg af næstformand
 8. < >

  Forslag der ønskes optaget under punkt 5, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

Karlebo Idrætsforening                    
Generalforsamling 23. februar 2015 kl. 20.00
 
 
Forslag til den ordinære generalforsamling i Karlebo Idrætsforening d. 23. februar 2015. Kl. 20.00 i klubhuset Lerbakkevej 1 Karlebo
Undertegnede stiller et forslag til afstemning, til medlemmerne af Karlebo Idrætsforening (KIF). Forslaget skal behandles før valg til ny bestyrelse ifølge §5.
Forslaget går ud på at Karlebo sommerfest skal planlægges selvstændigt og skilles ud fra den almindelige bestyrelse og deres arbejde. Det vil frigøre mere tid til det frivillige arbejde, hvilket vil være til fordel for alle, som dyrker idræt i KIF.
Bestyrelsen er valgt på generalforsamlingen til at varetage foreningens interesser i overensstemmelse med vedtægterne. Bestyrelsesmedlemmerne har ikke mulighed for at leve op til vedtægternes forplig­tigelse p.t. Næsten alle bestyrelsesmedlemmerne er i fuldtidsjob og har derfor ikke den nødvendige tid til rådighed. Sommerfesten anses for at kræve store mængder frivilligt arbejde, udover det daglige arbejde i den enkle afdeling med f. eks at træne medlemmer. I det nuværende ugentlige arbejde som bestyrelsesmedlem er dertil kommet meget mere dokumentation, forpligtigelse og kontakt til det offentlige (Fredensborg Kommune) for at kunne bevare bl.a. de forskellige tilskud til KIF. Både det daglige foreningsarbejde og sommerfesten, vil have bedre eksistensgrundlag, hvis de opererede hver for sig.
Jeg anbefaler derfor, at der skal oprettes en selvstændig bestyrelse i Karlebo Landsogn, som f.eks. kan hedde ”Karlebo Landsogns Venner”.  Der vil i det arbejde blive mere fokus på, at man får den fest, som de lokale ønsker det i landsognet. De, der ønsker at stille op til denne bestyrelse, vil kun skulle varetage denne ene opgave og vil have et helt år til at søge sponsorer og frivillige arbejdere i det lokale landsogn.
Denne bestyrelse skal planlægge, arrangere, afholde, oprydde og rengøre, samt aflægge et regnskab for Karlebo sommerfest. Derudover skal der oprettes eget cvr nummer og egen bankkonto m.m.
Undertegnede håber på en fremadrettet positiv dialog og at alle møder veloplagte op til en forhåbentlig god aften.
Hvis man støtter dette forslag, vil det medføre, at undertegnede vil genopstille til kasserer for KIF. Dette arbejde vil indebære at stå til rådighed med at opkræve kontingenter, betale foreningens regninger, aflægge regnskab samt at vedligeholde foreningens hjemmeide.
Ønsker man at bibeholde at Idrætsforeningen forsat skal stå for og afholde KIF sommerfest, ønsker undertegnede ikke at genopstille som kasserer i KIF.
Sæt kryds ud for ja, hvis du ønsker at støtte forslaget. Sæt kryds ud for nej, hvis du ikke ønsker at støtte forslaget.
Med venlig hilsen
Betina kristensen
Kasserer Karlebo Idrætsforening

 
kif 

Karlebo Idrætsforening                    
23. februar 2015
 
 
 
Hemmelig afstemning
Bruges til afstemning den 23. februar 2015
 
 
 
Svar Ja………………… (sæt kryds)             Svar nej ……………… (sæt kryds)
Støtter forslaget                                        ønsker ikke at støtte forslaget

 
kif 

Karlebo Idrætsforening                    
23. februar 2015
 
 
 
Fuldmagt
Til
 
Ordinær generalforsamling
Mandag d. 23. februar 2015 kl. 20.00
 
Navn……………………………………………………………………………………………………
Deltager på hold………………………………………………………………………………….
Gymnastik – fodbold – badminton – billard – gang og motions hold.
 
Giver hermed fuldmagt
 
Navn………………………………………………………………………………………………………
Deltager på hold………………………………………………………………………………….
Gymnastik – fodbold – badminton – billard – gang og motions hold.
 
På vores vegne at stemme på den ordinære generalforsamling


 

Karlebo Idrætsforening

Årsberetning 2014

Kære Medlemmer i Karlebo Idrætsforening.

Jeg har nu haft rollen som formand for KIF i 3 år, trods det at jeg egentlig kun forpligtigede mig til 2 år. Men grundet de særlige omstændigheder i KIF, så indvilgede jeg i at forsætte et år mere. Jeg tror nu at vi har nået målet og fået styr på økonomien og det var en af mærkesagerne for mig; "alle skal betale kontingent og vi skal betalte regningerne til tiden". Det tror jeg vi har nået, fordi vi har haft en kasserer, der har fået sat tingene i system.

I KIF fortsætter vi stadig med vægt på breddeidrætten og det sociale aspekt frem for førstehold, hvor det gælder om at vinde. KIF er stadig en idrætsforening, hvor det sociale sammenhold vægtes meget højt og det skal vi fortsætte med. Vi skal dog også ses udadtil, så det er rart at vores fodboldhold i serie 2 får omtale i medierne.

Afdelingerne

Trods alle disse udfordringer, så virker det stadig som om, at alle afdelinger fungerer tilfredsstillende. Der vil jo altid være noget som kan rettes op, men det må i det store og hele være op til den enkelte afdeling.

Badminton

Badmintonafdelingen lever i bedste velgående og medlemstallet er vist næsten status quo, så det kan vi ikke klage på. Afdelingen fortsætter stadig uden træner og det fungerer indtil videre, men der er dog stadig plads til flere medlemmer.

Gymnastik

Afdelingen fungerer som altid godt, men vi kunne stadig godt ønske os lidt flere medlemmer i Karlebo, men det er nok svært de kommende år.

Igen i år har gymnastikken bidraget godt til Sommerfesten, og det må vi være rigtig glade for.

Fodbold

Det virker til at fodboldafdelingen virkelig har fået styr på medlemmerne og indbetaling af kontingent, det synes jeg er dejligt. Jeg håber vi stadig er i stand til at holde på vores medlemmer, men jeg har fuldt tillid til at bestyrelsen har styr på det.

Billard

Billard holder stadig til i kælderen og det ser ud til at fungere tilfredsstillende og de er nu kommet ind under KIF’s hat, så vi har haft mulighed for at søge diverse tilskud fra Fredensborg Kommune.

Løbeklub

Løbeklubben ser ud til at fungere tilfredsstillende, men jeg har ikke rigtigt fået nogen tilbagemelding, men det må vel være et tegn på at tingene fungerer.

Sommerfest

Igen i år blev der holdt sommerfest over 4 dage, men det er hårdt arbejde med rigtig mange aktiviteter. Det er jo selvfølgelig noget som ikke kan lade sig gøre uden den store frivillige skare, som hjælper til samt støtte fra alle de sponsorer, som bidrager både med gaver og økonomisk, så man kan afholde bankospil.

Efterfølgende har vi holdt et evalueringsmøde, hvor mange ting blev vendt og herefter skulle 3 mand fra fodboldafdelingen styre slaget gang. Dette faldt til jorden, grundet en ikke helt enig hovedbestyrelse, så landet "ligger åbent" for 2015.

Klubhus

Vi har også skiftet rengøring i klubhuset, så det er nu kommunen, der står for rengøringen. De har en underleverandør, som sørger for rengøringen.

Kontingenter generelt

Det ser ud til at betaling af kontingenter fungerer perfekt, og det skyldes nok også at vi har en kasserer, som virkelig forstår at have fingeren på pulsen. Husk at checke på hjemmesiden, hvornår I skal betale Jeres kontingenter. Det giver stadig både bedre økonomi og mindre arbejde til kassereren.

Hjemmeside

Jeg håber alle bruger hjemmesiden. Vi forsøger at holde den opdateret hele tiden. Hvis der er nogen, som har input er de velkomne til at henvende sig til Betina, som vil sørge for at få informationen viderebragt hjemmesiden. Det skulle helst være et sted, hvor vi alle kan indhente oplysninger af forskellig art, det være sig f.eks. arrangementer og datoer.

Afslutning

Som altid vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alle medlemmer, ledere, instruktører og øvrige hjælpere, som alle har bidraget til at KIF stadig kan bestå og være til gavn for lokalområdets befolkning. Vi må nok se i øjnene specielt i år, at der skal nogle nye tiltag til for at bevare dette.

Sponsorer

Også tak til alle sponsorer, som har støttet Karlebo Idrætsforening. Uden dem kunne vi ikke opret-holde vores tilbud og ikke mindst sommerfesten.

Hans Aage Hansen

Formand i KIFReferat Hovedgeneralforsamling d.26. februar 2014
 
Til stede: 17 personer
 
Til dirigent blev valgt Lars Fritz, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
 
Formanden aflagde beretning – den blev enstemmigt godkendt, og ses på foreningens hjemmeside. Der var ingen spørgsmål til beretningen.
 
Afdelingsformændene aflagde beretning – disse ses også på hjemmesiden.
 • fra gymnastikafdeling minder man om opvisning d.6.4. 2014 og
 • fra fodbold, opfordres til opbakning til pokalfinale 30.4.2014
 
Regnskab blev herefter omdelt, og forsamlingen fik tid til at gennemse det.
Bettina gennemgik det herefter, og der var enkelte spørgsmål til post vedrørende ’tab 2012’. Derudover var der ros til bestyrelsen for det samlede resultat for 2013, og regnskabet var accepteret af revisor.
 
Indkomne forslag : Ingen
 
Vedrørende valg/ genvalg:
Formanden accepterer at fortsætte sit arbejde endnu et år, så igangværende proces omkring regnskab og udeståender, forhåbentlig kan blive bragt til ende.
Ligeledes fortsætter sekretær Vivi Steen , og Birthe vil fortsat være næstformand.
Revisorer fortsætter, dog med det klare ønske at modtage rengskab i så god tid som muligt.   
 
 Vedtægtsændringer er et krav fra kommunen; der indkaldes til nødvendig ekstraordinær generalforsamling, til vedtagelse af disse.
 
Intet under eventuelt – der blev takket for god ro og orden, og der faldt pæne ord til den samlede bestyrelses arbejde og indsats for at genoprette et regnskab, som alle kan have tillid til.
 
 
Note: Ekstraordinær generalforsamling  d.30.3. 2014 kl.20.00.
 
 
Således refereret af sekretæren.
Vedtægtsændringer er et krav fra kommunen; der indkaldes til nødvendig ekstraordinær generalforsamling, til vedtagelse af disse.
 
Intet under eventuelt – der blev takket for god ro og orden, og der faldt pæne ord til den samlede bestyrelses arbejde og indsats for at genoprette et regnskab, som alle kan have tillid til.
 
 
Note: Ekstraordinær generalforsamling  d.30.3. 2014 kl.20.00.
 
 
Således refereret af sekretæren.
Karlebo Idrætsforening
Årsberetning 2013
 
 
Kære Medlemmer i Karlebo Idrætsforening.
 
Ja nu er der gået endnu et år i klubben og vi fortsætter som altid med vægt på breddeidrætten og det sociale aspekt frem for førstehold, hvor det gælder om at vinde. KIF er stadig en idræts­fore­ning, hvor det sociale sammenhold vægtes meget højt og det skal vi fortsætte med.
 
Jeg har forrige år overtaget posten som hovedformand og det har på mange måder været nogle begivenhedsrige og travle år. Vi har i det forløbne år skiftet kasserer og det har givet en del udfordringer både med hensyn til bank, men også med hensyn til regnskab, men vi håber at få styr på det hele. Vi har desuden strammet op på betaling af kontingenter og det ser ud til at virke. Jeg har også haft fornøjelsen at komme til Æresmedlem Erik Jensens 80 års fødselsdag.
 
Afdelingerne
Generelt virker det som om, at alle afdelinger fungerer tilfredsstillende. Der er sikkert stadig noget vi kan rette op på og det må vi så tage i fællesskab.
 
                      Badminton
                      Badmintonafdelingen lever i bedste velgående og medlemstallet er vist næsten status quo så det kan vi ikke klage på. Afdelingen fortsætter stadig uden træner og det fungerer indtil videre.
 
                      Gymnastik
                      Afdelingen fungerer som altid godt, men vi kunne stadig godt ønske os lidt flere børn i Karlebo, men det er nok svært de kommende år.
 
                      Igen i år har gymnastikken bidraget godt til Sommerfesten og det håber jeg at de vil fortsætte med.
 
                                            Fodbold
                      Det varmer mit KIF hjerte at man i Fodboldafdelingen i løbet af året har vundet SM i herrefodbold samt rykket op i serie 3 og at damerne blev nr. 2 i landsmesterskaberne og at de skal deltage i pokalfinalen den 30. april. Det er også godt at  se at der er kommet gang i ungdomsafdelingen igen.
 
                      Billard
                      Billard holder stadig til i kælderen og det ser ud til at fungere tilfredsstillende, vi har dog stadig nogle forhold, vi skal have afklaret.
 
                      Løbeklub
Løbeklubben ser ud til at fungere tilfredsstillende og deltager i de løb, som nu passer ind i kalenderen., men der er plads til mange flere.
 

Klubhus
Klubhuset gennemgik i 2012 en generel renovering/oprydning og kom således til at fremstå som et mere hyggeligt og rart sted. Men vi har stadig indimellem problemer med at oprydning/rengøring som ikke helt fungerer, det arbejder vi med.
 
Sommerfest
Igen i år blev der holdt sommerfest over 4 dage, men det er hårdt arbejde med masser af aktiviteter. Det er jo noget som ikke kan lade sig gøre uden den store frivillige skare, som hjælper til samt støtte fra alle de spon­sorer, som bidrager både med gaver og økonomisk, så man kan afholde bankospil.
 
Kontingenter
Det ser ud til at betaling af kontingenter er kommet til at fungere meget bedre, ikke mindst fordi vores nye kasserer har fingeren på pulsen. Husk at checke på hjemmesiden, hvornår I skal betale Jeres kontingenter. Det giver både bedre økonomi og mindre arbejde til kassereren.
 
Hjemmeside
Hjemmesiden er renoveret meget i det forløbne år og jeg håber at alle kan få mere ud af at bruge hjemmesiden. Der bliver hele tiden foretaget nye tiltag og alle er velkomne til at komme med forslag til forbedringer. Det skulle forhåbentlig være et sted hvor alle havde mulighed for at hente de oplysninger, som den enkelte måtte have behov for. Vi forsøger at holde siden opdateret med hensyn til arrangementer og datoer, men også øvrige nyheder. Det kunne måske trække nogle flere medlemmer til, men også holde eksisterende medlemmer orienteret om hvad der sker af aktiviteter i klubben.
 
Kuvertlotteri
Desværre blev kuvertlotteriet ikke til noget i år. Dette skyldes manglende tid til at arrangere lotteriet. Det tager desværre lidt mere tid end man nok forestiller sig.
 
Sluttelig vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alle medlemmer, ledere, instruktører og øvrige hjælpere, som alle har bidraget til at KIF stadig kan bestå og være til gavn for lokalområdets befolkning. Vi må nok se i øjnene at der skal nogle nye tiltag til for at bevare dette.
 
Sponsorer
Også tak til alle sponsorer, som har støttet Karlebo Idrætsforening. Uden dem kunne vi ikke opret­holde vores tilbud og ikke mindst sommerfesten. På gensyn til sommerfesten 2014.
 
Hans Aage Hansen
Formand i KIF 
DGI | | | Cvr-nr. 29856133