Formand :Nils Rohde

Bestyrelsesmedlem : Christian Vieth

Bestyrelesemedlem : Ib "Buller"Hansen

 
Formand :Nils Rohde

Bestyrelsesmedlem : Christian Vieth

Bestyrelesemedlem : Ib ”Buller” Hansen

Kort referat af sæson 2023-2024:
På trods af at Fredensborg kommune i 2023 ikke havde foretaget noget nyt i Billardkælderen, og der fortsat er forbud med anvendelse af lokalerne, så har vi fået dispensation.
Det betyder, at vir som vanligt mødes hver tirsdag kl. 19 til en hyggelig omgang billard og snak om stort og småt i lokalsamfundet.
Vi er nu 17 medlemmer, og vi har igen fået etableret en god kontakt til Karlebo Kro, hvor vi spiste julefrokost, inden Jesper, Christian og Boje løb med præmierne.
 
Lars kan give den aktuelle status på vore sag hos kommunen.
Håber I får et godt møde.
Nils Årsrapport 2021 – Billardklubben
Som så meget andet har Billardklubben været lukket ned helt frem til den traditionelle start den første tirsdag i oktober.
 
Der spilles fortsat hver tirsdag, og året Julemester blev Johnny med Jesper og Søren på de øvrige podieplaceringer.
 
Vi har fået nye ”naboer”, da Skjold af 24 (skytterne) har nedlagt foreningen, og Asminderød Skydeforening er rykket ind på skydebanen. De har i forbindelse med deres dialog med Fredensborg kommune gjort opmærksom på de lugtgener, som vi gennem en længere årrække har været udsat for. Og med Henrik Greiffenbergs hjælp er der nu skabt kontakt til Fredensborg kommune, som forventeligt medfører en udskiftning af gulvbelægningen, da prøvemålinger viser, at det er opstigende fugt i betongulvet, som er årsag til lugtgenerne.
 
Vi har i den forbindelse foretaget en gennemgribende oprydning og kasseret alt, som gennem årene har ”opsuget” den dårlige lugt.
 
På generalforsamlingen blev Ib ”Buller” Hansen og Christian Vieth genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
Nils Rohde
Formand for BillardklubbenÅrsberetning 2018 – Billardafdelingen
Billardklubben har i 2018 afholdt Klubmesterskab med Jesper Vieth som ny klubmester og ved starten af den nye sæson i oktober startede vi en 15 års Jubilæumsturnering, der løber over hele sæsonen frem til afslutningen i april 2019.

Vi har fået et nyt medlem og er nu 18 medlemmer, som betyder, at der er lukket for tilgang af nye medlemmer.

Den traditionsrige Juleturnering – kombineret med julefrokost - blev afviklet i december med Ove Nielsen som ny Julemester.

På afdelingens generalforsamling den 8. januar blev Nils Rohde genvalgt som formand, Christian Vieth blev genvalgt som bestyrelsesmedlem, mens Ib ”Buller” Hansen blev nyvalgt til bestyrelsen i stedet for Frans Mortensen, som ikke ønskede genvalg.

Pbv
Nils RohdeÅrsberetning 2017 - Billardafdelingen
Billardklubben har i 2017 fået to nye medlemmer, således at vi med 18 medlemmer har lukket for tilgang af nye medlemmer.
Desværre har vi mistet sidste års KIF'er, Per Knudsen, der tabte kampen mod sygdommen. Æret være hans minde.
 
Der har i gennemsnit været 10 deltagere på hver af de 28 spilleaftner. Der er afviklet et Klubmesterskab i april med Johnny Handreck som ny klubmester, og Johnny holdt formen vedlige og vandt også årets Juleturnering.
 
Vi forventer efter afslutningen af denne sæson, at minimum det ene bord -helst begge borde -  bliver renoveret med nye bander og nyt klæde,  hvor KIF søger om tilskud via Fredensborg kommune.
 
På generalforsamlingen var der genvalgt til både Christian Vieth og Frans Mortensen som bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består herefter desuden af Nils Rohde som formand.
 

 

Årsberetning 2016
Billardklubben har i 2016 haft status quo på medlemsantallet – 16 – og der er p.t. lukket for tilgang af nye medlemmer.
Der er afviklet et Klubmesterskab i april med Flemming Gerner som ny klubmester, og Flemming holdt formen vedlige og vandt også årets Juleturnering.
Vi deler lokale med skydeklubben Skjold af 1924, og vi har gennem en årrække været plaget af udefinerede lugtgener. Efter en række henvendelser til Frederiksborg kommune fik vi et møde i stand i september med det resultat, at kommunen iværksatte en renovering af gulvbelægningen, således at alle gamle gulvtæpper blev rykket af og betongulvet slebet og belagt med rengøringsvenlig linoleum.
Lugtgenerne er efterfølgende reduceret væsentligt, og seneste nyt er, at lokalerne bliver lagt ind under kommunal rengøring.
På generalforsamlingen den 17. januar 2017 blev Nils Rohde genvalgt som formand, Christian Vieth genvalgt som bestyrelsesmedlem og Frans Mortensen nyvalgt som bestyrelsesmedlem.

P:B:V
Nils Rohde

Billardafdelingen, Karlebo Idrætsforening
Billardklubben holdt generalforsamling tirsdag den 2. februar, hvor 14 af 16 medlemmer mødte op.
Formanden aflagde kort beretning, med omtale af såvel Klubmesterskab som Juleturnering, der begge havde stort deltagerantal. Årets højdepunkt har uden tvivl været, at der er lagt nyt klæde på billardbordet. Tak til KIF.
Christian Vieth var på valg som bestyrelsesmedlem og blev genvalgt.
Under eventuelt lagde festudvalget op til, at middag i forbindelse med Klubmesterskabet afholdes i Klublokalet.
PBV
Nils RohdeÅrsberetning 2017 - Billardafdelingen
Billardklubben har i 2017 fået to nye medlemmmer, således at vi med 18 medlemmer har lukket for tilgang af nye medlemmer.
Desværre har vi mistet sidste års KIF'er, Per Knudsen, der tabte kampen mod sygdommen. Æret være hans minde.
 
Der har i gennemsnit været 10 deltagere på hver af de 28 spilleaftner. Der er afviklet et Klubmesterskab i april med Johnny Handreck som ny klubmester, og Johnny holdt formen vedlige og vandt også årets Juleturnering.
 
Vi forventer efter afslutningen af denne sæson, at minimum det ene bord -helst begge borde -  bliver renoveret med nye bander og nyt klæde,  hvor KIF søger om tilskud via Fredensborg kommune.
 
På generalforsamlingen var der genvalgt til både Christian Vieth og Frans Mortensen som bestyrelsesmedlemmmer. Bestyrelsen består herefter desuden af Nils Rohde som formand.
 


 


Årsberetning 2016

Billardklubben har i 2016 haft status quo på medlemsantallet – 16 – og der er p.t. lukket for tilgang af nye medlemmer.

Der er afviklet et Klubmesterskab i april med Flemming Gerner som ny klubmester, og Flemming holdt formen vedlige og vandt også årets Juleturnering.

Vi deler lokale med skydeklubben Skjold af 1924, og vi har gennem en årrække været plaget af udefinerede lugtgener. Efter en række henvendelser til Frederiksborg kommune fik vi et møde i stand i september med det resultat, at kommunen iværksatte en renovering af gulvbelægningen, således at alle gamle gulvtæpper blev rykket af og betongulvet slebet og belagt med rengøringsvenlig linoleum.

Lugtgenerne er efterfølgende reduceret væsentligt, og seneste nyt er, at lokalerne bliver lagt ind under kommunal rengøring.

På generalforsamlingen den 17. januar 2017 blev Nils Rohde genvalgt som formand, Christian Vieth genvalgt som bestyrelsesmedlem og Frans Mortensen nyvalgt som bestyrelsesmedlem.

 

P:B:V

Nils Rohde


Billardafdelingen, Karlebo Idrætsforening

Billardklubben holdt generalforsamling tirsdag den 2. februar, hvor 14 af 16 medlemmer mødte op.

Formanden aflagde kort beretning, med omtale af såvel Klubmesterskab som Juleturnering, der begge havde stort deltagerantal. Årets højdepunkt har uden tvivl været, at der er lagt nyt klæde på billardbordet. Tak til KIF.

Christian Vieth var på valg som bestyrelsesmedlem og blev genvalgt.

Under eventuelt lagde festudvalget op til, at middag i forbindelse med Klubmesterskabet afholdes i Klublokalet.

PBV

Nils Rohde

DGI | | | Cvr-nr. 29856133