Formand: Per Gratløv

Bestyrelsesmedlem: Steen Bak

Bestyrelesemedlem: Joan Nyman

Æresmedlem:Lise Gyldmark
          

Referat af Badminton Generalforsamling den 2/1 2024.
 
Generalforsamlingen var indkaldt ca.  3 uger før. Altså rettidig
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer: Per Gratløv og Steen Bak blev genvalgt.
 
Undertegnede aflagde beretning.
 
Vi spiller i Niverødgårdshallen fra kl. 18.30 til kl. 22,00. hver tirsdag fra 1. september til udgangen af april. Der har været aflysninger pga. vand på gulvet og terminsprøve, ellers spilles der alle tirsdage også i efterårs og vinterferie.
 
Kalenderåret startede som sædvanlig med nytårs-hyggeturnering, med forskellige forhindringer på banerne og hurtig skift af makker. Der var præmier til bedste damer og herrer, og god og hyggelig stemning.
 
Holdturneringen består af både Damer og Herrer. Der er 4 spillere og turneringen er
i DGI, Motionsrække.
Holdet havde mange gode kampe og sluttede i midten af turneringen. Hjemmekampene afvikledes i Egedalshallen.
 
Klubmesterskaberne var som altid  i slutningen af april. Der var god tilslutning. Der blev spillet i alle rækker, dog ikke damesingle.
Der var mange gode kampe i Niverødgårdshallen, og hyggelig stemning. De sidste kampe blev afviklet efter kl. 23.00.
Sven August havde som sædvanlig lavet turneringen og styrede slagets gang. Tak Sven August.
 
Afslutningsfesten var i begyndelsen af maj.
Vi fik middag på Karlebo Kro. Alle tre retter var meget fine og stemningen var virkelig hyggelig.
Præmier blev uddelt til de tilstedeværende klubmestre og toerer.
 
Desværre er Kroens priser for høje (selv om vi fik lidt nedslag i prisen) til at vi kan gentage festen der. Desværre.

bestyrelsen består af Per Gratløv (Formand) Steen Bak og nyvalgt Joan Nyman. 
Undertegnet er gået af.

På bestyrelsen vegne.
Lise Gyldmark
 
 
 
 
       
                        Beretning K.I.F. Badminton Afd. 2018.

2018 startede som sædvanlig med nytårsturnering, Hvor spillerne var oppe mod forskellige forhindringer. Der var præmie til bedste herre og bedste dame. Der blev spillet på livet løs. Alle havde det godt og hyggeligt

Umiddelbart efter turneringen var der afd. generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer Per Gratløv blev genvalgt.
Der er en fælles holdning til at hjælpe hinanden ved afvikling af de forskellige arrangementer. Det fungerer fint.

Vi deltager i DGI motionsrække 4 Herrer. Herrerne lå på et tidspunkt til oprykning, som de ikke ønskede, de forventede at tabe til nogle stærkere hold, så de kunne blive i samme turnering. Sådan blev det og de undgik oprykning. Det var dog på et hængende hår. Hjemmekampe afvikles stadig i Egedalshallen, hvor vi aldrig træner. Spillertruppen er meget stabil og øvrige spillere er venlige at træde til, ved afbud.
 Nogle kampe bliver dog afviklet i Niverødgårdshallen, hvis der er afbud fra et af holdene på kampdagen. Det er rigtig hyggeligt

Sæsonen sluttede med klubturnering, der blev spillet i alle rækker undtaget damesingle.
Rigtig mange kampe blev spillet og flotte præmier blev fordelt. Sven August havde det store arbejde med at lave turneringen. Tak.

Afslutningsfesten blev aflyst på grund af for få tilmeldinger. Vi forsøger at lave en hyggeaften i klublokalet i januar 2019.

Sidste træningsaften før jul blev som sædvanlig halvt spil og halvt julehygge. Vi var mange, men gulvet i hallen er jo stort. Rigtig hyggeligt.

Samarbejdet med Nivå Kokkedal Tennisklub, ønskes fortsat. Vi fik 2 nye spillere, hvoraf en måtte stoppe med albueproblemer.

               Til slut skal nævnes, at vi som sædvanlig deltog ved afviklingen af Sommerfesten i
Karlebo.

Tak til alle for hjælpsomhed, godt humør og omsorg i året der er gået.Lise Gyldmark
Afd. formand.
  Årsberetning 2017.                        K. I. F. Badminton
                      Afdelingsgeneralforsamling den 2. januar kl. 20.00
Sædvanligvis startede 2017 med nytårsturnering og efterfølgende generalforsamling. De to bestyrelsesmedlemmer, blev genvalgt Per Gratløv og Lise Gyldmark. Nyvalgt blev Steen Bak.

 Bestyrelsesmedlemmerne får altid god hjælp til afvikling af diverse arrangementer. Ellers var vi for få.

DGI. Turneringen med 4 herrer sluttede i begyndelsen af marts. Holdet sluttede med en pladsering i midten. De fire herrer klarer sig godt, de vandt de første kampe stort, men sluttede lidt over midten. De fire er fordelt på 6-7 spillere.

Klubturneringen blev afviklet i Niverødgårdshallen i midten af april. Der blev spillet i alle rækker, dog ikke damesingle. Per lavede som sædvanlig turneringen og styrede os med kyndig hånd igennem kampene. Der blev kæmpet bravt, og stemningen var i top. Der var rigtig gode præmier til vinderne. Tak for en dejlig turnering.

Afslutningsfesten var i klublokalet i Karlebo og Karlebo Kro leverede som altid veltillavet og velsmagende mad. Rigtig mange spillere deltog og heldigvis rigtig mange ægtefæller. 

Samarbejdet med Nivå Kokkedal Tennisklub har resulteret i 2 nye tilmeldinger den tredje måtte trække sig pga. en skadet fod. Dog ikke som følge af badminton, Hun stater når foden tillader.

Sidste træningsaften før jul, blev den 12. december, da skolen skulle bruge hallen til prøver.
Vi julehyggede som vi plejer og ønskede hinanden glædelig jul og godt nytår 2018.

Også i 2017 har vi haft spilletid i Niverødgårdshallen lørdage mellem kl. 8.00 og 9.00, det har været godt for de spillere, som var henvist til gymnastiksalene i Holmegårdshallen. Desværre har det ikke været muligt at få en time ekstra, mellem 9.00 og 10.00, så vi havde de samme timer som i Holmegårdshallen. Vi har bevaret timen mellem kl.8.00 og 9.00 i Holmegårdshallen indtil videre.
Tirsdage har vi Niverødgårdshallen fra kl. 18.00 til kl. 23.00 

På Karlebo Skole er spilletiden stadig torsdag aften. Elever på Skydebanegård spillede fredag aften indtil udgangen af april. Fra september til jul har de ikke ønsket spilletid.

 Tak til Pedellerne ved skolerne for venlighed og hjælpsomhed.

Til slut skal nævnes at vi som vi plejer, deltog med praktisk hjælp ved Karlebo Sommerfest.

Tak til alle for året 2017. Tak for hjælpsomhed og sammenhold.

Lise Gyldmark
Afd. Formand


Beretning fra Karlebo Badminton Generalforsamling den 10. januar 2017.
 

 

Året 2016 startede med nytårsturnering med diverse forhindringer på banerne og en lille præmie til den bedste kvindelige og mandlige spiller.

 

Vores spillesteder er Niverødgårdshallen: Tirsdage mellem 18.00 og 23.00. Lørdage: fra 08.00 til 09.00. Holmegårdshallen: Lørdage: 08.00 til 09.00 og Torsdag aften på Karlebo Skole. Elever fra Skydebanegård har dog i en periode udnyttet ledig kapacitet om mandagen til badminton i gymnastiksalen.

 

Hos DGI, har vi et herrehold med 4 herrer. Holdet klarede sig godt, på et tidspunkt lå de højt i turneringen, men tabte så til de stærke hold der sluttede øverst. Det var holdet som helhed godt tilfreds med, så de ikke behøvede rykke op.

Kampene afvikles i Egedalshallen, men det kan blive nødvendigt at afvikle udsatte kampe på træningsaftnerne i Niverødgårdshallen.
 

Klubturneringen blev afviklet over et par træningsaftner i Niverødgårdshallen. Der er så sørget for fortæring og alt foregår med seriøse kampe i en dejlig hyggelig stemning.

Der var som sædvanlig fine førstepræmier og andenpræmier.

Per havde som sædvanlig sørget for en fin turnering, så alle fik så mange kampe som muligt. Tak for det.

 

Afslutningsfesten blev afholdt i klublokalerne i Karlebo og Karlebo kro sørgede igen for dejlig mad og borddækning. Tak for et godt samarbejde. Der var fuldt hus og rigtig god stemning til ud på de små timer.

 

Vi deltog som sædvanlig med praktisk hjælp ved Sommerfesten i Karlebo, hvor undertegnede blev fejret som Årets Karleboer. Af hjertet tak.

 

 

Efterårssæsonen startede første september og sluttede i Niverødgårdshallen med julehygge efter træning.

På grund af hal-lukning sluttede vi allerede den 6/12 og kunne først starte træning den10. januar 2017. Så det blev en lang juleferie.

 

Der har som altid været stor hjælpsomhed fra spillernes side, når der var praktiske opgaver der skulle løses. Tak for det. 
 

Lise Gyldmark

Afd. Formand

 

Årsberetning 2015                            K. I. F. Badminton
 
 
 
 
Sædvanligvis startede 2015 med nytårsturnering og efterfølgende generalforsamling. De to bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. Per og Lise. Bestyrelsesmedlemmerne får altid god hjælp til afvikling af diverse arrangementer. Ellers var to for lidt.
 
DGI. Turneringen med 4 herrer og 2 damer sluttede i begyndelsen af marts. Holdet sluttede med en pladsering i midten. Fra september er DGI holdet et rent herrehold. De fire herrer klarer sig godt, de har kun tabt en kamp. De øvrige kampe er vundet med overvældende cifre.
 
Klubturneringen blev afviklet i Niverødgårdshallen i midten af april. Der blev spillet i alle rækker, dog ikke damesingle. Per lavede som sædvanlig turneringen og styrede os med kyndig hånd igennem kampene. Der blev kæmpet bravt, og stemningen var i top. Der var rigtig gode præmier til vinderne. Tak for en dejlig turnering.
 
Afslutningsfesten var i klublokalet i Karlebo og Karlebo Kro leverede som altid veltillavet og velsmagende mad. Rigtig mange spillere deltog og heldigvis rigtig mange ægtefæller.
 
Sidste træningsaften før jul, blev allerede den 8. december, da skolen skulle bruge hallen til prøver.
Vi julehyggede som vi plejer og ønskede hinanden glædelig jul og godt nytår. På grund af skolens brug af hallen er starten efter nytår først den19 januar, så det blev en lang ferie.
 
Det er lykkedes os at få spilletid i Niverødgårdshallen lørdage mellem kl. 8.00 og 9.00, det har været godt for de spillere, som var henvist til gymnastiksalene i Holmegårdshallen. Desværre har det ikke været muligt at få en time ekstra, mellem 9.00 og 10.00, så vi havde de samme timer som i Holmegårdshallen. Vi har bevaret timen mellem kl.8.00 og 9.00 i Holmegårdshallen indtil videre.
 
På Karlebo Skole er spilletiden stadig torsdag aften.
 
Vi har fået dejlige nye skabe i Niverødgårdshallen og vi har sat de bedste låse man kan få i skabene. Tak til Pedellerne ved skolen, for venlighed og hjælpsomhed.
 
Til slut skal nævnes at vi som vi plejer, deltog med praktisk hjælp ved Karlebo Sommerfest.
 
Tak til alle for året 2015. Tak for hjælpsomhed og sammenhold.
 
Lise Gyldmark
Afd. Formand
 
 

 

                        Beretning K.I.F. Badminton Afd. 2014.
 
2014 startede som sædvanlig med nytårsturnering, Hvor spillerne var oppe mod forskellige forhindringer. Der var præmie til bedste herre og bedste dame.
 
Umiddelbart efter turneringen var der afd. generalforsamling. De to bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.
Der er en fælles holdning til at hjælpe hinanden ved afvikling af de forskellige arrangementer.
 
Vi deltager i DGI motionsrække 4+2. Hjemmekampe afvikles i Egedalshallen, hvor vi aldrig træner, så vi spiller altid på ude bane. Spillertruppen er meget stabil og afsluttede med en placering i midten af turneringen.
 
Sæsonen sluttede med klubturnering, der blev spillet i alle rækker undtaget damesingle.
Rigtig mange kampe blev spillet og flotte præmier udleveret.
 
Afslutningfest i klublokalet og Karlebo Kro, hvor den skønne mad blev leveret fra.
 
Sidste træningsaften før jul, blev som sædvanlig halvt spil og halvt julehygge.
 
Det har præget klubben negativt, at vi ikke længere har Holmegårdshallen.  Vi har mistet spillere, vi har flyttet rundt på spillere for ikke at miste dem. De to gymnastiksale vi er henvist til har ikke den rette loftshøjde, så folk ønsker ikke at spille der. De henvendelser som vi har haft med hensyn til banetid, er alle gået til anden side. Meget ærgerligt.
 
At NG. har overtaget Holmegårdshallen er til stor ulempe for mange indendøres sportsgrene.
 
Alle er enige i at folkesundheden fremmes ved at der er tilgængelige sportsfaciliteter i rimelig afstand fra bopæl.
 
Til sidst skal nævnes, at vi som sædvanlig deltog ved afviklingen af Sommerfesten i Karlebo.
 
Tak til alle for året der er gået. Vi må håbe at 2015 vil byde på bedre forhold for inden dørs idrætten mht. hal og spilletider.
 
 
Lise Gyldmark
Afd. formand.
 
 

 

                                                       Karlebo Idrætsforening 

                                     Årsberetning  For Badminton Afdelingen 2013

Året 2013 startede traditionen tro med Nytårsturnering, hvor der var forskellige forhindringer på banerne. Der var præmier og lidt småt og godt til ganen.

D.G.I. Holdet  2+4 spillede gode kampe og lå længe næstøverst i turneringen, men sluttede lige i midten.

Hjemmekampene blev afviklet i Egedalshallen. Bemærk, vi er jo altid på udebane, når vi spiller hjemmekamp. Spillerne får tilbudt en øl eller vand og efterfølgende kaffe / te, sandwich eller kage i Glasgangen, når den er åben, ellers på bænkene i hallen.

Sidste træningsaften før jul, sluttede sædvanligvis med juledug på gulvet og traktement med laksemadder,ost, frugt, småkager, vin og vand, for det beskedne beløb af 25.00 kr. Så blev der ønsket Glædelig Jul.

Klubturneringen blev afviklet i Niverødgårdshallen, som en hyggeturnering. Spillerne tilmeldte sig til de rækker, de ønskede at spille i, hvorefter turneringsledere satte doublerne sammen, så alle havde ca. samme spillestyrke. Forsøget lykkedes til fulde og videreføres til de kommende klubmesterskaber i april 2014.

Afslutningsfesten var i klubhuset i Karlebo. Helle og Vibeke sørgede for det praktiske. Karlebo Kro leverede dejlig og veltillavet mad. Der var som sædvanlig vin på bordene, betalt af øl og sodavandskassen, som Inge og Ole tager slæbet med..

Gode præmier blev uddelt til  mestrene.

Steen sørgede for natmad og Lise havde sørget for at der var for lidt øl, øv. Spillerne og partnere fik trods dette en god fest.

En stor tak til alle, nye som gamle spillere, for aldrig svigtende tilslutning til aktiviteterne. Skønt at der altid er hjælpende hænder, når behovet er der.

Tak til jer alle for at I flittigt kommer til træning og kampe med hjælpsomhed og godt humør.

Tak for sæson 2013.
Lise Gyldmark

Formand for badminton afd.

 

DGI | | | Cvr-nr. 29856133