Formand: Juliane Heidicke

 
Bestyrelsemedlem:Henrik Greiffenberg - mobil: 29650098 - Mail henrikgreiffenberg@gmail.com

Bestyrelsemedlem: Kamillie Heidicke
 


 


 

 

   Generalforsamling Fodbold afd. d. 5. januar 2024 kl. 17.00 i Klubhuset i Karlebo. 

 
Dagsorden

     1.  Valg af dirigent  
          
 
     2.  Formanden aflægger beretning 
          Der er blevet afviklet fodbold for Herre senior i form at ugentlige træninger hele året rundt. I sommersæsonen på Karlebo Stadion og om vinteren på Karsemosegård i Nivå. 
          Spillerne ønsker forsat ikke at spille kampe, men holder flere sociale arrangementer henover sæsonen. 
 
          Der har også været udbudt børnefodbold i år. Vi er i gang med at kører nye og yngre årgange ind og det har kunne mærkes på medlemstallet, da børn for det meste først er klar til   
          at spille fodbold når de er 6-7 år. Der er også afholde flere sociale arrangementer i børnefodbolden, hvor vi nyder stor deltagelse fra forældrene. 
          Vi har haft et børnefodboldhold med i DGIs udendørs fodboldturnering. Det har været til stor glæde, så det vil vi også have i 2024. 
           
     3.  Indkomne forslag  - Der var ikke indkommet nogen forslag. 
           
           
     4.  Valg til bestyrelsen
         
         Formand -      Juliane Heidicke blev genvalgt
                                 

         Medlem  -      Henrik Greiffenberg er ikke på valg
        
         Medlem -       Kamille Heidicke blev genvalgt.
 
     5. Evt. 


Generalforsamling Fodbold afd. d. 5. januar 2024 kl. 17.00 i Klubhuset i Karlebo. 

 
Dagsorden

     1.  Valg af dirigent  
          
 
     2.  Formanden aflægger beretning 
          Der er blevet afviklet fodbold for Herre senior i form at ugentlige træninger hele året rundt. I sommersæsonen på Karlebo Stadion og om vinteren på Karsemosegård i Nivå. 
          Spillerne ønsker forsat ikke at spille kampe, men holder flere sociale arrangementer henover sæsonen. 
 
          Der har også været udbudt børnefodbold i år. Vi er i gang med at kører nye og yngre årgange ind og det har kunne mærkes på medlemstallet, da børn for det meste først er klar til   
          at spille fodbold når de er 6-7 år. Der er også afholde flere sociale arrangementer i børnefodbolden, hvor vi nyder stor deltagelse fra forældrene. 
          Vi har haft et børnefodboldhold med i DGIs udendørs fodboldturnering. Det har været til stor glæde, så det vil vi også have i 2024. 
           
     3.  Indkomne forslag  - Der var ikke indkommet nogen forslag. 
           
           
     4.  Valg til bestyrelsen
         
         Formand -      Juliane Heidicke blev genvalgt
                                 

         Medlem  -      Henrik Greiffenberg er ikke på valg
        
         Medlem -       Kamille Heidicke blev genvalgt.
 
     5. Evt. 


Generalforsamling Fodbold afd. d. 24. januar 2023 kl. 17.15 i Klubhuset i Karlebo. 

 
Dagsorden


    1.  Valg af dirigent  
          
 
    2.  Formanden aflægger beretning  / Godkendt
           

    3.  Indkomne forslag / Ingen forslag indkommet
           

    4.  Valg til bestyrelsen
         
         Formand -     Juliane Heidicke er ikke på valg.
                                 

         Medlem  -      Henrik Greiffenberg ønsker genvalg /  Henrik blev genvalgt.
        
         Medlem -       Kamille Heidicke er ikke på valg valg.
                               
        
     5.  Evt
 
  
Henrik GreiffenbergGeneralforsamling Fodbold afd. d. 17. januar 2022 kl. 17.00 i Klubhuset i Karlebo. 

 
Dagsorden

     1.  Valg af dirigent  
          
 
     2.  Formanden aflægger beretning 
          Fodboldafdelingen har i 2021 gennemført udendørs og indendørs fodbold for børn og voksne. 
          Karlebo IF udbyder 100% motionsfodbold og vi oplevede i 2021 en tilgang af spillere. 
          Der er afviklet komsammen arrangementer, fodboldaftener, afslutninger og hygge i klubhuset, for både børn og voksne. 
          Dette er et vigtigt socialt samlingspunkt i afdelingen. 
          Afdelingen har igen i år været præget af meget glæde og optimisme. Der er en rigtig god stemning i afdelingen. Vi ser frem mod 2022. 
           

     3.  Indkomne forslag  
          Der er ikke indkommet nogen forslag.
           

    4.  Valg til bestyrelsen
         
         Formand -      Juliane Heidicke ønsker genvalg. / JULIANE BLEV GENVALGT
                                 

         Medlem  -      Henrik Greiffenberg er ikke på valg
        
         Medlem -       Kamille Heidicke ønsker genvalg./ KAMILLE BLEV GENVALGT
                               
        
     5.  Evt
 
Referant : Henrik Greiffenberg


Generalforsamling Fodbold afd. søndag d. 12 januar 2020 kl. 10.00 i klubhuset

Dagsorden

     1.  Valg af dirigent  
          Henrik Greiffenberg blev valgt
 
     2.  Formanden aflægger beretning
          Beretningen blev godkendt
          Der er i 2019 udbudt børnefodbold for børn i alderen 4-9 år. Der er afviklet træninger, kampe, træningslejre og sociale aktiviteter med stor tilslutning. 
          Sæsonen blev afsluttet med et fodboldarrangement på NGG, hvor vi spillede kampe mod NGG. 
          Senior har forsøgt sig med nye aktiviteter med fodboldfitness og bevæg dig for livet, i samarbejde med DGI og Fredensborg Kommune. Forsøget har rimelig tilslutning og fortsætter i   
          2020. 
          Alle har betalt kontingent og der er generelt en rigtig god stemning i afdelingen. 

     3.  Indkomne forslag 
          Ingen forslag indkommet

    4.  Valg til bestyrelsen
         
         Formand -      Juliane Heidicke er på valg og ønsker ikke  genvalg.
                                Juliane ønskede genvalg - blev valgt. 

         Medlem  -      Henrik Greiffenberg er ikke på valg.
        
         Medlem -       Kamille Heidicke er på valg og ønsker ikke genvalg. 
                               Kamille ønskede genvalg - blev valgt
        
     5.  Evt

Årsberetning 2019 - Fodboldafdelingen. 
 
Fodboldafdelingen har i 2019 tilbudt fodbold for 20 børn i alderen 4-9 år. 
De har deltaget i træninger, kampe, stævner og træningslejr. 
 
Der er stor forældreopbakning og der afholdes forskellige sociale arrangementer i klubhuset for alle børnene. 
 
Seniorfodbold har ligeledes 20 spillere tilknyttet. Spillerne deltager kun i træninger og har et fint socialt fællesskab efter træningerne. 
 
Fodboldafdelingen har i 2019 været værter for sports TV arrangementer i klubhuset g fælles spisninger. 
 
Der er en god stemning i fodboldafdelingen. 
 
 
 
 

Beretning Fodboldafdelingen
 
 
Fodboldafdelingen har haft mange spændende aktiviteter i løbet af 2018. 
 
Fodboldbørnene har trænet, spillet kampe og afviklet træningslejr. 
 
Henover sommeren var der over 100 medlemmer og lokale borgere der kom til fodboldarrangement i klubhuset under VM i fodbold. 
Det var dejligt at se den store opbakning fra alle. 
 
Vi er en social fodboldafdeling og satser på at lave andre ting end lige at spille fodbold. Det synes vi fungerer rigtig godt her i KIF. 
 
Senior holdet kom op på 25 medlemmer i 2018 og de har også lavet sociale arrangementer for at styrke og udvikle sammenholdet. 
 
På generalforsamlingen blev Kamille Heidicke genvalgt til bestyrelsen for de næste to år. 
 
  Dagsorden

     1.  Valg af dirigent  / Forsamlingen valgte Henrik Greiffenberg
 
     2.  Formanden aflægger beretning
         I fravær af formanden aflagde bestyrelsesmedlem Henrik Greiffenberg fodboldafdelingens beretning. 
         Fodboldåret 2017 i afdelingen har været rigtig godt. Der har været masser af aktivitet i og omkring klubhuset. 
         Ungdomsholdene har løbene henover året deltaget i turninger og træningslejre. Vi har afholdt to træningslejre for de ældste børn
         I klubhuset. Begge lejre havde deltagelse af 20 børn. 2017 blev også året hvor vi oprettede endnu et ungdomshold
         og denne gang i aldersgruppen 3-5 år.  Her er der startet 8 nye spillere. Det har gjort at vi har ansat to nye trænere.
         Der skal lyde et stor tak til trænerene og forældrene for jeres fine opbakning for vores klub og ikke mindst til børnene. 
         I foråret havde vi et seniorhold der deltog i træninger, men dette hold har valgt at opløse sig selv, så pt. udbydes der ikke senior fodbold i KIF. 
       
    3.  Indkomne forslag / Der var ikke indkommet nogen forslag.
    
    4. Valg til bestyrelsen
         Formand -     Casper Thomsen er på valg og ønsker ikke  genvalg, bestyrelsen forslår Juliane Heidicke - Juliane Heidicke blev valgt.
          
         Medlem  -      Henrik Greiffenberg er ikke på valg.
        
         Medlem -       Jack Hansen er på valg og ønsker ikke genvalg, bestyrelsen foeslår, Kamille, Heidicke -Kamille Heidicke blev valgt. 
        
     5.  EvtFormandens beretning 2015

Fodboldgeneralforsamling

I 2014 var det lykkes fodboldafdelingen af få 18 små medlemmer i alderen 6-8 år.

Takket være Casper T´s store arbejde, var det lykkes at få denne fremgang i land, men også at engagerer forældrene i ungdomsarbejdet i Karlebo IF, såsom deltagelse i træningen.

Denne succes er nu i 2015 udvidet til 36 ungdomsmedlemmer i, hvilket må betegnes som et meget flot resultat.

Disse spillere er fordelt på 1 pigehold og 2-3 drengehold.

Det er forsat ikke til diskusion at man skal betale sit kontingent - man kan kun deltage i træning og kampe i KIF, hvis man har betalt sit kontingent.

Dette var også ufravigeligt krav i 2015 og det lykkes at få alle til at efterleve dette budskab.

1.Holdet, som i 2015 blev ledet af først Peter Holm og i efteråret Casper T, fik stabiliseret sig i serie 3, men i 2016 har vi valgt at lukke dette hold ned pga. for få spillere.

Vi har tidligere ansøgt Fredensborg Kommune om penge til at etablere køkkenfaciliteter her i klubhuset, som fodboldafdelingen er brugere af.

Vi var ret langt i processen og de første kr. 74.000,- var bevilliget til dette.

Dog skulle det ud i en ny budtrunde, da der var kommet nye skærpet regler fra fødevarerstyrelsen til vandtilføringen til et køkken som vores.

Desværre er pengene nu "forsvundet" i politikkernes spareiver i denne kommune.

Så køkkenfaciliteter må vi glemme alt om nu….

Ligeledes er de kommunale tilskud også skrumpet ind…. og det vil selvfølgelig berører klubbens aktivitetsniveau -og økonomi i negativ retning.

Vi føler faktisk at fodbolden er mere under afvikling, end udvikling i denne kommune.

Bestyrelsen til slut vil gerne benytte lejligheden til at takke Michael P for hans kæmpe stor arbejde i bestyrelsen i de sidste 2 år.

Valg : Michael P afgående og Henrik G afgående

Ny bestyrelse er Frederik Møller Formand, Timo Matiasson Næstformand og Casper Thomsen medlem.
Dagsorden - Fodboldgeneralforsamling
 
17. februar 2015, kl. 19:00 i klubhuset på Lerbakkevej.

 
 1. 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Indkomne forslag - 1) Bestyrelsen foreslår flg. Kontingent forhøjelse fra 2015 til Senior kr. 800,- Ungdom kr. 600,- - begge halvårligt.
 4. Valg til bestyrelsen 
 5. * Formand - på valg (Henrik Greiffenberg stiller op)
 6. * Næstformand - Ikke på valg (Michael Pedersen)
 7. * Medlem - på valg (Sara Armandi ønsker ikke genvalg)
 8. Evt. 
 1. Forslag der ønskes optaget under punkt 5, skal være formanden (henriggreiffenberg@gmail.com) i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.
Referat for Generalforsamling Fodboldafdelingen d. 25.01.16 
 
 
 
Dagsorden
 
1. Valg af dirigent / Poul Haldrup
 
2. Formandens beretning / se klubbens hjemmesiden
 
3. Indkommende forslag - der er ikke indkommet nogen forslag
 
4. Valg til bestyrelsen

 
 • Formand - Henrik Greiffenberg er afgående - Frederik Møller er blevet valgt. 
 • Næst formand Michael P er afgående - Timo Mathiasson er blevet valgt 
 • Menigt medlem Frederik Møller er afgående - Casper Thomsen er blevet valgt
 
5. evt. 
 
 
 
 
Henrik Greiffenberg


 

 
Formandens beretning 2015
 
Fodboldgeneralforsamling
 
 
 
I 2014 var det lykkes fodboldafdelingen af få 18 små medlemmer i alderen 6-8 år. 
Takket være Casper T´s store arbejde, var det lykkes at få denne fremgang i land, men også at engagerer forældrene i ungdomsarbejdet i Karlebo IF, såsom deltagelse i træningen. 
 
Denne succes er nu i 2015 udvidet til 36 ungdomsmedlemmer i, hvilket må betegnes som et meget flot resultat. 
 
Disse spillere er fordelt på 1 pigehold og 2-3 drengehold. 
 
Det er forsat ikke til diskusion at man skal betale sit kontingent - man kan kun deltage i træning og kampe i KIF, hvis man har betalt sit kontingent. 
Dette var også ufravigeligt krav i 2015 og det lykkes at få alle til at efterleve dette budskab. 
 
1.Holdet, som i 2015 blev ledet af først Peter Holm og i efteråret Casper T, fik stabiliseret sig i serie 3, men i 2016 har vi valgt at lukke dette hold ned pga. for få spillere. 
 
Vi har tidligere ansøgt Fredensborg Kommune om penge til at etablere køkkenfaciliteter her i klubhuset, som fodboldafdelingen er brugere af.
Vi var ret langt i processen og de første kr. 74.000,- var bevilliget til dette. 
Dog skulle det ud i en ny budtrunde, da der var kommet nye skærpet regler fra fødevarerstyrelsen til vandtilføringen til et køkken som vores.
 
Desværre er pengene nu “forsvundet” i politikkernes spareiver i denne kommune. 
Så køkkenfaciliteter må vi glemme alt om nu….
Ligeledes er de kommunale tilskud også skrumpet ind…. og det vil selvfølgelig berører klubbens aktivitetsniveau -og økonomi i negativ retning. 
 
Vi føler faktisk at fodbolden er mere under afvikling, end udvikling i denne kommune. 
 
Bestyrelsen til slut vil gerne benytte lejligheden til at takke Michael P for hans kæmpe stor arbejde i bestyrelsen i de sidste 2 år. 
 
 
Henrik Greiffenberg


 
Formandens beretning 2014
 
Fodboldgeneralforsamling
 
 
Året 2014 var år to i genopretningen af fodboldafdelingen.
 
En fodboldafdeling der økonomisk sejlede og materielt var slidt ned.
 
I det forgangne år er det lykkes fodboldafdelingen af få 18 nye små medlemmer i alderen 6-8 år.
Takket være Casper T´s store arbejde, er det lykkes at få denne fremgang i land, men også at engagerer forældrene i arbejdet i Karlebo IF, såsom deltagelse i træningen.
 
Det er også lykkes at få alle medlemmer til at betale kontingent i 2014 - om end det er med lodder og trisser,  når vi i mål med de sidste. Men det er ikke til diskusion - man kan kun deltage i træning og kampe i KIF, hvis man har betalt sit kontingent. Dette vil også være et ufravigeligt krav i 2015.
 
Bestyrelsen valgte i september 2014 at afskedige  U10 holdets træner, Kenneth Henriksen, med øjeblikkelig virkning. Dette er ikke hverdagskost i Karlebo IF og der ligger derfor meget tungtvejende overvejelser bag en enig bestyrelsens beslutning, som dog ikke faldt i lige god jord alle steder i forældregruppen.
Dog har vi også mødt stor opbakning i dele af forældregruppen, for beslutningen.
Heldigvis havde en af drengenes fædre lyst til at forsætte som træner efter Kenneths gode arbejde med holdet og der er allerede nu lykkedes holdet at kvalificerer sig til finalerne i DGIs indendørsstævne.
Stort tillykke med det.
 
På seniorsiden var Kenneth også træner for klubbens 2. senior hold. Dette arbejde er Kenneth ligeledes blevet fritstillet fra i september måned 2015.
Mange af disse spillere har indtil videre valgt at følge Kenneth til NKF.
 
1.Holdet, som ledes af Peter Holm, har haft et udfordrende efterår efter oprykningen til Serie 2.
Holdet har været ramt at urimeligt mange -og langvarige skader og det har kunne ses på resultaterne i efteråret 2014. Dog har det været en fornøjelse at se Peter store engagement til træning og kampe, ligesom de spillere der har været til rådighed, har ydet det bedste de kunne - og nogle gange mere til.
 
Oldboys - som ledes af Polle og P -  er jo rimelig selvkørende og består mest af tidligere 1. holdsspillere fra KIF.
Holdet har vundet det meste i 2014 og deltog i sidste WE i LM i Indendørs ved Vejle.
 
Holdet kører videre i 2015.
 
Dameholdet, som ledes af undertegnede, er forsat intakt og trives med træning og kampe. De to nybagte mødre er nu vendt tilbage efter barsel og dette vil kun være med til at styrke holdet endnu mere i 2015. Holdet deltog i LM i Grenå i eftersommeren 2014 og det endte med en lidt skuffende 5. plads. Dette skal ses ud fra at holdet i 2013 var i finalen ved LM og først tabte efter straffesparkskonkurrence.
 
Vi har ansøgt Fredensborg Kommune om penge til at etablere køkkenfaciliteter her i klubhuset.
Vi er ret langt i processen og de første kr. 74.000,- er bevilliget til dette. Dog skal det ud i en ny budtrunde, da der er kommet skærpet regler fra fødevarerkonkrollen til vandføringen til et køkken.
Vi håber meget at det hele falder på plads inden sommeren 2015.
 
 
Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke Sara Armandi for hendes arbejde i bestyrelsen i de sidste 2 år. Et arbejde der b.la. medførte af hun gennem Kommunens Fritids puljeordning, fik midler til en ny tidtagnings -og scoringstavle til opvisningsbanen. En tavle både ungdoms -og seniorhold nu har glæde af til deres kampe.
 
Sidst men ikke mindst er vores økonomi forsat meget skrøbelig. Vi kan dog forsat betale vores regninger til tiden, men faldende tilskud fra Fredensborg Kommune og stigende afgifter for deltagelse i turnringer og til dommere, ser bestyrelsen sig nødsaget til at fremkomme med et forslag om forhøjelse af kontingentet. Hvis ikke kontingent forhøjelsen vedtages, vil det betyde væsenligt dårligere og færre materialer til træning og kampe for medlemmerne. Så det håber jeg i vil støtte op om, så vi forsat kan tilbyde tidssvarende og ordenlige materialer til træning og kampe. Vi vil forsat have Nordsjællands billigste kontingent i 2015.

 
Referat og årsberetning af generalforsamlingen i fodbold afdelingen 2014
 
 
Afholdt 18. feb. kl. 20:00 i Klubhuset
 
Der deltog 18 medlemmer i generalforsamlingen.
 
 
Dagsorden og referat
 
 
1. Formandens beretning
 
Formandens beretning (Henrik Greiffenberg)
 
Kære medlemmer
 
2013 har været år 1 med den nye fodboldbestyrelse. 
Et år med arbejdsdage for at få klubhuset op og stå, sætte måltavle op, fælde træer og ellers rydde op på udearealerne. 
Opbakningen til disse arrangementer har været stor fra jeres side. Tak for det. 
Vi vil i 2014 forsætte med disse arbejdsdagen. Dels fordi de opfylder et behov for at få vores faciliteter til at fremstå brugervenlige og gode, men også fordi det er med til at styrke det sociale klubliv. 
 
Sportsligt er ungdomsafdelingen på vej igen. 
Vi har pt. 22 betalende ungdomsmedlemmer i alderen 6-10 år. Ungdomsspillerne, deres søskende og deres forældre er med til at give klubben liv. Husk at tag godt i mod børnene og deres familier, når i møder dem på anlægget. 
 
Seniorholdene har været under omstrukturering i 2013. 
Oldboys holdet og veteran holdet er blevet nedlagt, men et senior 2 hold er opstået i stedet for. 
 
Resultatmæssigt har det været en stor succes for seniorholdene. 
 
Senior 1 blev Sjællandsmestre i Serie 4 på en meget smuk, varm og velbesøgt sommeraften på Karlebo Station. Man skal huske nyde sådanne øjeblikke. De kommer nemlig måske kun hvert 10. år - ok kun hvis man er meget heldig. 
 
Sommerens 1. plads i serie 4 betød samtidig oprykning til serie 3, hvor holdet pt. ligger pænt til i toppen. 
 
Senior 2 fik lavet nok point til at ende i midten af rækken og det, at vi har et Senior 2 hold, er et næsten uundværligt gode og et godt supplement for 1. holdet. 
 
DameHoldet stortrives også. 
I 2013 kvalificerede holdet sig til LM i Løgumkloster. Her spillede holdet sig i finalen mod Vejle BK. Denne tabte de dog efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence. 
Holdet har også kvalificeret sig til pokalfinalen som afvikles d. 30. April 2014. 
Dette kan også blive et af de øjeblikke for spillerne og klubben, som jeg før nævnte med HerreSenior holdets SM. Jeg kan kun opfordre alle klubbens medlemmer til at møde op til Pokalfinalen og støtte holdet, som mange medlemmer mødte op og støttede 1. holdet i sommers. 
 
På den økonomiske side har vi været gennem noget af en genoprejsning i fodboldafdelingen. Dette vil også kunne ses i regnskabet for 2013. 
Et regnskab, som på selve driften nu ser rigtig fornuftigt ud for fodboldafdelingen. 
Bestyrelsen overtog en afdeling med ubetalte regninger og lønninger samt materialer og bolde der var slidt helt ned. 
I 2013 har vi lavet retningslinier for hvad du som medlem får får dit kontingent og ikke mindst været meget tydelige og konsekvense på, at man kun kan deltage i træning og kampe hvis man har betalt sit kontingent. Denne linie forsættes selvfølgelig i 2014. 
 
Som noget nyt skal i nu betale kontingentet via klubbens hjemmeside. Her skal i også udfylde jeres opdateret kontaktoplysninger. 
 
I 2014 vil bestyrelsen forsætte den økonomiske ansvarlighed som blev grundlagt i 2013 og som fremover skal danne grundlaget for en sund og god fodboldafdeling i Karlebo IF. 
 
Til sidst vil jeg benytte lejligheden til at takke alle sponsorer, trænere og holdledere for deres indsats i 2013 og ikke mindst alle de frivillige medlemmer i fodboldafdelingen, som hjælper til på arbejdsdage og ved sommerfesten og så jeg håber meget på at de af jer der endnu ikke har haft mulighed for at deltage i ovennævnte arrangementer, vil priorterer det i 2014. 
Husk på ar sammen er vi stærkest. 
 
 
Formand 
Henrik Greiffenberg 
 
Der var ingen kommentarer til beretningen
 
 
2. Fremlæggelses af regnskab
 
Bestyrelsen fik ros for økonomisk mådehold og forsamlingen godkendte regnskabet. 
 
 
3. Indkommene forslag
 
Bestyrelsen var indkommet med forslag om kontingentforhøjelse på kr. 100,. pr. medlem årligt.
Forsamlingen godkendte dette
 
 
4. Valg af bestyrelse
 
1. Formand : Henrik Greiffenberg (på valg i 2015)
2. Næstformand : Michael Pedersen (på valg i 2016)
3. Medlem : Sara Armandi (på valg i 2015)
Peter Snoer, Poul Haldrup og Phillip Krag udtræder efter aftale af bestyrelsen 
 
5. evt. 
 
Medlemmerne kom med ros til bestyrelsens arbejde i 2013 og anerkendte den tydelige kommunikation bestyrelsen fremstår med og medlemmernes bakkede om deres arbejde. 
 
 
DGI | | | Cvr-nr. 29856133