Betaling til fodbold
  -senest 1. maj og senest 15. august  2024

Pris pr. sæson: 1.000,00 kr. - betales halvårligt med 500 kr. 1. maj og 1. september.
 

Al træning foregår på Karlebo Stadion, Lerbakkevej i Karlebo, 2980 Kokkedal.

Kontakt fodboldtrænerne vedrørende spørgsmål til holdene.
Kontakt Kassereren vedrørende spørgsmål til betaling.
Karlebo IF fodboldafdelingen
 
 
Mission
 
Karlebo IF vil fremme interessen for fodbold og vil herigennem udvikle
både de fodboldmæssige og sociale færdigheder hos klubbens medlemmer.
 
I alle henseender prioriterer klubben legen og glæden ved fodboldspillet højst.
 
 
Vision
 
Karlebo IF vil være fodboldklubben for alle, uanset spillemæssig standard.
I alle årgangene fra U6 og opefter vil klubben, så vidt muligt, deltage med
ét eller flere hold i SBUs turneringer.
 
 
Mål
 
Karlebo IF (KIF) skal være en fodboldklub hvor:
 
Breddefodbolden skal trives med en teknisk tilgang til træning og kamp.
Hver enkelt spillers fodboldmæssige og menneskelige evner udvikles og styrkes.
Kvalificerede trænere og ledere videreuddannes.
 
Medlemmernes sociale og fysiske rammer sikres.
Forældresamarbejdet udvikles og styrkes.
Vi er en kompetent og loyal samarbejdspartner.
 
 
FODBOLDAFDELINGENS OVERORDNEDE MÅL
 
Via lege, småspil, teknisk, taktisk, psykisk og fysisk træning at tilpasse den enkelte spillers muligheder og forudsætninger, tilrettelagt så det højner det fodboldmæssige niveau, samt den enkeltes trivsel og velvære i klubben, uanset niveau.
 
At fastholde piger og drenge, damer og herreseniorer, således de ikke forlader klubben til fordel for andre klubber.
Det er vigtigt, at ”vi” følelsen” skabes blandt spillerne.
 
At klubbens bedste seniorhold, spiller i den række niveauet rækker til.
Som minimum tilbyde ungdomsfodbold fra U6 til U12.
Fremme klublivet og skabe et socialt samvær til gavn for alle medlemmer.
 
For at ovennævnte mål kan realiseres, er det nødvendigt, at klubben til stadighed råder over
en velkvalificeret og veluddannet trænerstab, engageret forældre og motiveret spillere.
 
Det er fodboldafdelingens opgave at sørge for, at trænere og ledere er bekendt med de overordnede mål, samt sørge for, at der bliver arbejdet hen mod disse mål.
 
 
Karlebo d. 02. april 2014

 
DGI | | | Cvr-nr. 29856133