Formand :Nils Rohde

Bestyrelsesmedlem : Christian Vieth

Bestyrelesemedlem : Frans Mortensen

 

Årsberetning 2017 - Billardafdelingen
Billardklubben har i 2017 fået to nye medlemmmer, således at vi med 18 medlemmer har lukket for tilgang af nye medlemmer.
Desværre har vi mistet sidste års KIF'er, Per Knudsen, der tabte kampen mod sygdommen. Æret være hans minde.
 
Der har i gennemsnit været 10 deltagere på hver af de 28 spilleaftner. Der er afviklet et Klubmesterskab i april med Johnny Handreck som ny klubmester, og Johnny holdt formen vedlige og vandt også årets Juleturnering.
 
Vi forventer efter afslutningen af denne sæson, at minimum det ene bord -helst begge borde -  bliver renoveret med nye bander og nyt klæde,  hvor KIF søger om tilskud via Fredensborg kommune.
 
På generalforsamlingen var der genvalgt til både Christian Vieth og Frans Mortensen som bestyrelsesmedlemmmer. Bestyrelsen består herefter desuden af Nils Rohde som formand.
 


 


Årsberetning 2016

Billardklubben har i 2016 haft status quo på medlemsantallet – 16 – og der er p.t. lukket for tilgang af nye medlemmer.

Der er afviklet et Klubmesterskab i april med Flemming Gerner som ny klubmester, og Flemming holdt formen vedlige og vandt også årets Juleturnering.

Vi deler lokale med skydeklubben Skjold af 1924, og vi har gennem en årrække været plaget af udefinerede lugtgener. Efter en række henvendelser til Frederiksborg kommune fik vi et møde i stand i september med det resultat, at kommunen iværksatte en renovering af gulvbelægningen, således at alle gamle gulvtæpper blev rykket af og betongulvet slebet og belagt med rengøringsvenlig linoleum.

Lugtgenerne er efterfølgende reduceret væsentligt, og seneste nyt er, at lokalerne bliver lagt ind under kommunal rengøring.

På generalforsamlingen den 17. januar 2017 blev Nils Rohde genvalgt som formand, Christian Vieth genvalgt som bestyrelsesmedlem og Frans Mortensen nyvalgt som bestyrelsesmedlem.

 

P:B:V

Nils Rohde


Billardafdelingen, Karlebo Idrætsforening

Billardklubben holdt generalforsamling tirsdag den 2. februar, hvor 14 af 16 medlemmer mødte op.

Formanden aflagde kort beretning, med omtale af såvel Klubmesterskab som Juleturnering, der begge havde stort deltagerantal. Årets højdepunkt har uden tvivl været, at der er lagt nyt klæde på billardbordet. Tak til KIF.

Christian Vieth var på valg som bestyrelsesmedlem og blev genvalgt.

Under eventuelt lagde festudvalget op til, at middag i forbindelse med Klubmesterskabet afholdes i Klublokalet.

PBV

Nils Rohde

DGI | | | Cvr-nr. 29856133