Kære medlemmer af Karlebo IF

Karlebo IF er lukket med indedørs idræt fra onsdag d. 9. december og frem til 21. april 2021.

Alle medlemmer er orienteret via mail om retningslinjerne fra onsdag d. 9 december.

Vi har nu fået små lyspunkter og åbner for udendørs idræt og indendørs børnehold, de hold som åbner er orienteret på mail.

Vi håber på snarelig gensyn.

Bestyrelsen Karlebo IF.


Kære gymnaster & forældre

Her kommer en opdatering om den yderligere genåbning af vores
gymnastikafdeling. Vi er glade for, at vi nu har muligheden for at
komme indenfor igen, og derfor glæder det os at tilbyde
Springspirrervipperne og krudtuglerne muligheden for at træne indendørs mandag
18.00-19.15, hvor vi glæder os til at se jer til første træning d. 26/04!
Følgende træninger kommer til at være 03/05, 17/05, 31/05, 07/06,
14/06 og 21/06.
Vær opmærksom på at: mandag d. 10.maj og tirsdag d. 11. maj er træningen aflyst.

Dog er vi kommet i den situation, at vi ikke kan få adgang til hallen
om tirsdagen. Vi har forsøgt på alle mulige måder, men det er desværre ikke muligt lige nu.
I stedet har vi besluttet at tilbyde jer at komme på
vores udendørs familiehold tirsdag fra 16.00-17.00, hvor alle er velkommen.
Det er den samme tid vi har brugt hele foråret til udendørstræning.(Vi har adgang til vand og toilet på skolen).
Familiehold er for alle børn fra ca. 2 til 10.år.
I får denne mulighed for at kunne træne både mandag og tirsdag frem til sommerferien.
Her har vi planlagt at lave forskellige aktiviteter såsom boldlege,
løbelege, danse, hop og spring, og vi glæder os meget til at se jer
til første træning d. 27/04, 04/05, 18/05, 25/05, 01/06, 08/06, 15/06
og 22/06.

Vi glæder os rigtig meget til at se jer igen

Hilsen Betina & Sophia

 

 

Orientering vedr. gymnastik for børn. Vi holder lukket for indendørs gymnastik frem til 21. april 2021.

Vi håber, at I forsat har lyst til at komme til gymnastik med jeres børn i de kommende uger.

Vi forholder os til de nye Covid-19 regler efter de gældende retningslinjer fra Sundhedstyrelsen, selvfølgelig kræver det forsat, afspritning af hænder ved ankomst, afsprintng af redskaber m.m. samt udluftning af lokaler m.m.

Et stort lyspunkt er dog, at børn og unge fritages for det sænkede forsamlingsforbud. For børn og unge under 21 år fastholdes forsamlingsforbuddet på 50 personer inkl. evt. ansvarlige personer, som er ældre end 21. Forældre/ barn hold, må der være de nødvendige voksne over 21 år for forsvarlig afvikling, som nævnt ovenfor. Forældre skal bære mundbind/visir inde salen, når I er sammen med jeres børn til gymnastik.

Det betyder også, at alle forældre skal bære mundbind/visir ved aflevering og afhentning af børn til gymnastik.

Vi vil løbende holde jer opdateret på mail eller via sms på udviklingen på Covid-19. Vi beklager, hvis vi med kort varsel bliver nødt til at aflyse hold i forhold til retningslinjerne. Alle aflyste gange vil blive langt på forårssæsonen fra januar måned. Vi vil søge om at kunne forlænge sæsonen helt hen i juni måned, hvis det bliver nødvendigt.

Skulle nogle af jer sidde med spørgsmål til dette, så skriv endelig. Så håber vi, at vi løbende kan besvare jeres spørgsmål.

De bedste hilsner fra Sophia og Betina

N.B Der kommer ikke nye familiesøndage før til foråret 2021, her håber vi på at vi kan mødes uden for og lave noget sammen.


Hold 3 Motionsgymnaststik, Hold 4  Herremotion, Hold 6 Yoga og Hold 7 Motionsgymnastik

Vi holder lukket fra onsdag 9. december 2020 og frem til  21. maj 2021.

Alle medlemmer har fået besked via mail d. 9. december 2020.

De bedste hilsner Søren, Susanne og Birthe


Orientering vedr. badminton

Holder lukket frem til
21. maj 2021 Næste kontingentperiode opkræves først fra 1. oktober 2021.

Vi forholder os til de nye Covid-19 regler efter de gældende retningslinjer fra Sundhedstyrelsen, overholder retningslinjerne for forsamlingsforbuddet og selvfølgelig kræver det forsat afsprintning af baner m.m.

Vi håber, I forsat har lyst til at spille badminton, og I skal derfor kontakte Lise for info vedr. fordeling af tider og baner.

lisegyldmark@outlook.dk

Orientering vedr. billard

Billardklubben er lukket frem til 21. maj 2021.
 
Karlebo IF 20-12-2020
Generalforsamling- hovedbestyrelsen søndag d. 21. febuar kl. 10.00 - afholdes i klubhuset på Lerbakkevej 3.

Generalforsamlingen er udsat på grund af covid-19 og forsamlingsforbuddet på 5 personer.

Generalforsamling Fodbold afd. tirsdag d. 5. januar 2020 kl. 17.00 ved Klubhuset i Karlebo. 


Generalforsamlingen bliver afholdt udendørs.

 Dagsorden

     1.  Valg af dirigent  
          
      2.  Formanden aflægger beretning
           
     3.  Indkomne forslag 
          
    4.  Valg til bestyrelsen
         
         Formand -      Juliane Heidicke er ikke på valg.
                                 
         Medlem  -      Henrik Greiffenberg er på valg / Ønsker genvalg
        
         Medlem -       Kamille Heidicke er ikke på valg.
                               
             5.  Evt

Generalforsamlingen i billard afdelingen bliver afholdt viatuelt for medlemmer
.

Der udsendes, dagsordens med årsberetning, forslag til valg og genvalg af bestyrelse.

Såfremt der ikke er modtaget indsigelser, medlemsforslag etc. inden fastsat deadline, betragtes det foreslåede som vedtaget.

Evt.

Nils


Indkaldelse til KIF Generalforsamling - Gymnastikafdelingen mandag d.  1. februar 2021

2. Formanden har udsendt sin beretning skriftlig til medlemmerne.

3. Medlemmer i bestyrelsen der modtager genvalg:

Formand: Birthe Pedersen - gymnastikafdelingen
Medlem: Betina Kristensen - gymnastik afdelingen
Medlem: Sophia Petersen - gymnastikafdelingen


Forslag, der ønskes optaget under punkt 3, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.
Såfremt der ikke er modtaget indsigelser, medlemsforslag etc. inden fastsat deadline, betragtes det foreslåede som vedtaget.

Evt.

Formand Gymnastik afdelingen
Birthe Pedersen


 
Opstart onsdag 14. april 2021

Betaling til fodbold
  -senest 1. maj og senest 15. august 2021
Pris pr. sæson: 1.000,00 kr. - betales halvårligt med 500 kr. 1. maj og 15. august.
 

Al træning foregår på Karlebo Stadion, Lerbakkevej i Karlebo, 2980 Kokkedal.

Kontakt fodboldtrænerne vedrørende spørgsmål til holdene.
Kontakt Kassereren vedrørende spørgsmål til betaling
.
 
Gymnastiksæsonen 2020/2021 starter til august/septemper.

De første hold starter op i midten af august - andre først i midten september.

I år udbyder vi sæsonen for et ½ år af gangen.
Børnegymnastik foregår på Karlebo skole i gymnastiksalen. (Avderødvej 48 - 2980 Kokkedal)
Voksengymnastik er både på Karlebo skole, Holmegårdshallen eller i Egesalen i Egedalshallen i Kokkedal.
Skulle nogen have lyst til at få et par prøvetimer er man velkommen på holdene og kontakt helst instruktørene vedr. dette inden I kommer.
I år vil vores mandagshold for skolebørn være en blandning af dans, bevægelse og springhold.
Vi forsætter med susccen med at udbyde hold i Kokkedal for voksne og i år tilbyder vi forsat yoga for voksne og motionsdamer i kokkedal, kom og få et par prøvetimer og se om det skulle være noget for dig.
Vi vil i den kommede sæson også udbyde nogle søndagstræninger som familehold, find dette på hjemmesiden og facebock, så I kan se hvornår det er muligt at tilmelde sig dette.
Vi laver først nye familesøndage i foråret 2021.

Vi glæder os til at se jer igen. Vel mødt Instruktørerne.

www.facebook.com/karlebogymnastikforening/

 
http://www.karlebo-idrætsforening.dk//sites/8KBEEEEE/img/thumb/a3364be2-7c33-4b44-a97c-f43fc43e5062DSC_0228_edited-1.jpg
Efteråret 2020 - senest d. 1. oktober.
Efterår på vej
Vi glæder os til at møde jer igen.....
Vi har altid plads til nye medlemmer..... kom og prøv....

Betaling til den kommende badmintonsæson bliver via hjemmesiden.​

Efteråret 2020 - senest d. 1. oktober. Forår 2021- senest 1. februar.


Kontakt Lise Gyldmark eller Per Gratløv ved spørgsmål til badminton.
(Vi spiller i hallen på Nivå skole nord.)
 
 
Karlebo Tennis Klub

Kontaktinfo :

Elena La Cour Holm
Mobil: 99558983  
Mail: echol@orsted.dk

Marie Louise Borberg 
Mobil: 51388169   
Mail: mlb@cdm.dk
 

 
DGI | | | Cvr-nr. 29856133