Hovedgeneralforsamling i klubhuset, i mødelokalet
mandag d. 26. februar 2018 kl. 20.00 til 21.30


Dagsorden
 
26. Februar 2018, kl. 20.00 i Klubhuset
 
Klubben serverer til Generalforsamlingen sandwich og drikkevarer til de fremmødte.
 
 
    1.  Valg af dirigent 
 
    2.  Formanden aflægger beretning
    
    3.  Afdelingsformænd aflægger beretning, herunder meddelelser om valg
   
    4.  Aflæggelse af regnskab
      
    5.  Indkomne forslag  
         a) Hovedbestyrelsen anbefaler at kassereren aflønnes med kr. 10.000,- årligt i en 
             forlænget forsøgsperiode på yderligere 2 år.
        
    6.  Valg til hovedbestyrelsen
         Formand -    Henrik Greiffenberg er på valg - ønsker genvalg
         Fanebærer    Lars Frits Hansen er på valg - ønsker genvalg
         Revisor -       Magnus Pedersen er på valg - ønsker genvalg 
   
     7.  Valg af næstformand
          - ikke på valg
 
    Forslag der ønskes optaget under punkt 5, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.
 
 
Vh. 
 
Henrik Greiffenberg
 
http://www.karlebo-idrætsforening.dk//sites/8KBEEEEE/img/thumb/a3364be2-7c33-4b44-a97c-f43fc43e5062DSC_0228_edited-1.jpg
Gymnastiksæsonen 2017/2018 er i gang.
Det er muligt at tilmelde sig en ½ sæson.
Kontakt instruktøren vedr. dette.
Børnegymnastik foregår på Karlebo skole i gymnastiksalen.(Avderødvej 48 - 2980 Kokkedal)
Voksengymnastik er både på Karlebo skole, Kokkedal skole vest eller i Egesalen i Egedalshallen i Kokkedal.
Skulle nogen have lyst til at få et par prøvetimer er man velkommen på holdene og kontakt gerne instruktørene vedr. dette inden man kommer.
Som noget nyt i år tilbyder vi både yoga for voksne og motionsdamer i kokkedal, kom og få et par prøvetimer og se om det skulle være noget for dig.

Vi glæder os til at se jer igen. Vel mødt Instruktørerne.


 
Efterår på vej
Vi glæder os til at møde jer igen.....


Betaling til den kommende badmintonsæson bliver via hjemmesiden.
Forår 2018 - senest 1. februar. Efteråret 2018 - senest d. 1. oktober.


Kontakt Lise Gyldmark eller Per Gratløv ved spørgsmål til badminton.
(Vi spiller i hallen på Nivå skole nord.)
 
 
Betaling til fodbold
  -senest 1. maj og senest 15. august 2017
Pris pr. sæson: 1.000,00 kr. - betales halvårligt med 500 kr. 1. maj og 15. august.
 

Al træning foregår på Karlebo Stadion, Lerbakkevej i Karlebo, 2980 Kokkedal.

Kontakt fodboldtrænerne vedrørende spørgsmål til holdene.
Kontakt Kassereren vedrørende spørgsmål til betaling
.
DGI | | | Cvr-nr. 29856133